OBAVIJESTI:
Socijalni rad u organiziranju zajednice
Obavijesti
Objavljen je raspored za prvi kolokvij u dokumentima.
VRIJEME I MJESTO: prvi kolokvij će se održati 21.11.2019. u dvorani 4, u tri termina od 8.30. do 11.30. Točan raspored biti će objavljen u ponedjeljak 18.11. PRIJAVA NA KOLOKVIJ: Mole se svi student koji planiraju izaći na kolokvij, da na loomen stranici kolegija se i prijave (Odmah u uvodnom odjeljku je pitanje za prijavu). Prijave traju do 17.11. LITERATURA ZA PRVI KOLOKVIJ: Literatura za prvi kolokvij nalazi se na stranici kolegija https://www.pravo.unizg.hr/scsr/ktmsr/predmet/sruoz_a/dokumenti u folderu VAŽEĆA ISPITNA LITERATURA 2019_20 Studenti trebaju pripremiti 3 SKRIPTIRANA PREDAVANJA I JEDAN ČLANAK: 1. PREDAVANJE SKRIPTIRANO 2. PREDAVANJE SKRIPTIRANO ČLANAK COLEMAN SOCIAL CAPITAL 4. PREDAVANJE SKRIPTIRANO (Biti će objavljeno 07.11.)