OBAVIJESTI:
Socijalni rad s pojedincem
Obavijesti
Ispiti u lipnju i srpnju održat će se s odgodom od tjedan dana, održat će se kao online kroz Merlin i to 10.6., 24.6. i 8.7. Ispiti će se organizirati kao pismeni ispit koji će se sastojati od pet problemskih zadataka. Prva četiri zadatka bit će pitanja na koja se očekuju kraći odgovori (nekoliko rečenica u kojima student treba opisati koncept i problematizirati sadržaj pitanja kroz navođenje primjera). Peto pitanje odnosit će se na analizu jednog slučaja iz prakse. Analiza slučaja podrazumijeva konkretne odgovore studenta na pitanja koja će se nalaziti u nastavku opisa slučaja. Literatura za polaganje ispita u ljetnim rokovima: 1. Predavanja (Gubitak, tugovanje i podrška; Kreativne tehnike u socijalnom radu, Rod i spol u psihosocijalnom radu, Protudiskriminacijska praksa socijalnog rada) 2. Urbanc, K. (2006.) Izazovi socijalnog rada s pojedincem. Zagreb: Alinea. – poglavlja Protudiskriminacijska praksa socijalnog rada (79-88 str.), Izazovi suvremene prakse socijalnog rada (141-156 str.) i Zaključak (157-166 str.)) 3. Van Oosten i Van der Vlugt (2004.) Rod i spol u psihosocijalnom radu – Priručnik za savjetovanje. Zagreb. Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Pružanje psihosocijalne pomoći primjerene specifičnostima spola i roda, str. 15-25.; Prvi kontakt i prijem iz perspektive spola i roda, str. 69-85.; Individualno savjetovanje, str. 87-91. 4. Ajduković, M. i Ajduković, D. (1996.) Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača?, str. 3-10.; Sindrom sagorijevanja na poslu, str. 21-27.; Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja pomagača, str. 29-37.; Profesionalna pomoć pomagačima, str. 77-100. 5. Pregrad, J. (1996. ) Stres, trauma i oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Gubitak i tugovanje, str. 169-176.; Gubitak i tugovanje u djece, str. 177-184.; Gubitak i tugovanje u obitelji, str. 185-198.; Zdrave i patološke reakcije na gubitak, str. 189-192.; Podrška u tugovanju, str. 193-200.
Ispit na kolegiju Socijalni rad s pojedincem na proljetnom ispitnom roku (u tjednu od 4. do 8.5.2020.) biti će USMENI i održat će se putem Google Meeta.
Dragi studenti, kako je e-mail na Merlinu zakrčen i šalje obavijesti sa zakašnjenjem ovim putem vam šaljem Obavijest o načinu e-nastave i učenja na našem kolegiju. E-učenje organizirat ćemo na sljedeći način: Svaki tjedan (u ponedjeljak) bit će objavljena nova tematska cjelina prema nastavnom planu i programu  Tematska cjelina sastojat će se od a) prezentacija s predavanjima, b) uputom o literaturi koja prati prezentacije, a koje treba čitati radi boljeg razumijevanja nastavnog sadržaja i odrade vježbi, c) uputom za vježbe te d) dodatnim materijalima koji mogu pomoći u učenju (videozapisi, poveznice, knjige i sl.) Svaku tematsku cjelinu pratit će VJEŽBE koje ćete odraditi u formiranim četvorkama i napisati te poslati osvrt na vježbe prema priloženim pitanjima i uputama Svaki ponedjeljak od 11 do 13 sati biti će otvoren Forum  te vas pozivamo na aktivno sudjelovanje u raspravi Studenti će pisati ZADAĆE  koje će se ocjenjivati i na koje će studenti dobiti povratnu informaciju  Povratnu informaciju i ocjenu na Zadaće tijekom e-nastave davat će nastavnice, za Turnus I Marijana Kletečki Radović, a za Turnus II Kristina Urbanc Uputa za VJEŽBE Studenti će formirati malu grupu – četvorke - koje će zajednički odrađivati zadane vježbe, iz tjedna u tjedan, sve vrijeme trajanja e-nastave Četvorke će se definirati na način da se studenti Turnusa I (od Balija Petre do Matić Karle) i studenti Turnusa II (od Mihovilović Ane do Žučko Iva) međusobno dogovore tko će s kim formirati malu grupu (četvorke) te se upišu u Google doc tablicu (na objavljenom linku) Oformljene četvorke će diskutirati, promišljati (virtualno, putem video poziva, skypea, grupe na nekoj društvenoj mreži, e-maila) i zajednički napisati JEDAN osvrt prema uputama i postavljenim pitanjima u zadatku Student će individualno, svaki za sebe, taj istovjetni pisani osvrt (kojeg je jedna četvorka generirala) priložiti kao obavljen zadatak na Merlin iz tjedna u tjedan; word dokument s osvrtom na vježbe treba imenovati kao Vježba 1 (2,3,4….)_Prezime i ime pojedinog studenta (npr. Vježba 1_Horvat Maja), a u samom dokumentu naznačiti imena i prezimena četvorke koja ga je izradila Tijekom Foruma ćemo komentirati i diskutirati o vježbama i pozivamo sve na aktivno sudjelovanje i razmjenu mišljenja Rok za vježbe i slanje pismenog osvrta vezanog uz tematsku cjelinu Službeni i osobni kontakt i Inicijalni susret je 27. ožujak 2020. PRVA ZADAĆA Rok za slanje ZADAĆE 1  je 30. ožujak 2020.   SVI RESURSI NA E KOLEGIJU, ROK PREDAJE SVIH ZADAĆA I SLIČNO ĆE BITI ISTOVREMENO DOSTUPNI ZA SVE STUDENTE NEOVISNO O STATUSU (REDOVAN/IZVANREDAN/PRIPREMAN SEMESTAR) ILI TURNUSU TE SVI STUDENTI NA KOLEGIJU IMAJU ISTE OBAVEZE. 
Dragi studenti, mnogi od vas individualno pišu i postavljaju pitanja vezano uz nastavu, vježbe i zadaće na kolegiju Socijalni rad s pojedincem. Molimo Vas da redovito pratite sve informacije na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta i postupate sukladno priloženim uputama https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente Ostanite mirni, na vrijeme ćete dobiti informaciju kako ćemo organizirati e-nastavu i e-učenje putem sustava Merlin na ovom kolegiju. Za sada sve napisane zadaće (neke grupe dvije zadaće, neke jednu zadaću) isprintajte i stavite u vašu "Pojedinac mapu". Zadaće ne trebate slati e-mailom voditeljicama vežbi. U mapu ćete i nadalje ulagati vaše zadaće i pripremiti je za izlazak na ispit (prema dogovoru i uputi s Uvodnog predavanja koji se nalazi na webu). O tome kako ćemo nadalje komunicirati i učiti na kolegiju dobit ćete detaljne informacije i upute čim uspostavimo platformu za e-nastavu. Za sada ostajte dobro, mirno, pratite web i čekajte daljnje upute. Čuvajte se i budite pozdravljeni!
Zadaća broj 1. Pročitati Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada ( http://www.hksr.hr/ ili http://husr.hr/web/?p=460 i pismeno obrazložiti s kojom od navedenih vrijednosti mislite da socijalni radnici imaju najviše poteškoća u primjeni, odnosno, koja se vama osobno čini najizazovnijom za primjenu u neposrednoj praksi socijalnog rada. Obrazložite vaš odgovor na 1 do 1,5 strane, Times New Roman, font 12, prored 1.5. Napišite i donesite na slijedeći susret kao zadaću. Voditelj vježbi će nakon svakog susreta pokupiti zadaće, koje će predati demonstratoricama, koje su obavezane povjerljivošću i koje će na njih dati povratne informacije. Sve zadaće studenti spremaju u mape koje su obavezni predati prije izlaska na ispit i koje čine važan dio ispitne ocjene. Kašnjenje sa zadaćom znači da student ne može dobiti najveći broj zvjezdica (tj. ako kasni sa zadaćom može eventualno dobiti jednu zvjezdicu, kao znak da je obavio zadatak). Zadaće se „ocjenjuju“ sa tri, dvije ili jednom zvjezdicom.  
U dokumentima (repozotoriju) nalazi se raspored studnata: 1. grupe za predavanja - turnus I (9-13) i turnus II (13-17) - Turnus I i II_Predavanja 2. GRUPE ZA VJEŽBE  - grupe A, B, C - ponedjeljkom i grupe D,E, F, G - srijedom Grupe za predavanja i vježbe  posložene su prema abecednom redu i prema opravdano iskazanim mogućnostima studenata. Izvanredni studenti koji su javili da ne mogu predavanja slušati u turnusu I i II imat će posebno organizirana predavanja u poslijepodnevnim satima , a raspored će biti naknadno objavljen na webu kolegija.  
U ponedjeljak, 2.3.2020. nastava na kolegiju Socijalni rad s pojedincem održat će se prema sljedećem rasporedu: PREDAVANJA 1. od 9 do 13 sati - Turnus I - studenti od A do K 2. od 13 do 17 sati - Turnus II - studenti od L do Ž   VJEŽBE Vježbe za grupu A, B i C neće se održati u ponedjeljak 2.3. (prve vježbe 9.3.)! U srijedu, 4.3.2020. VJEŽBE za grupe D, E, F i G  održat će se  prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen na webu kolegija (u utorak).   Dolazak na vježbe obavezan je za sve studente, redovne i izvanredne. Pratite mail i obavijesti vezane uz objavu rasporeda održavanja vježbi i rasporeda studenata po grupama. Izvanredni studenti definirali su svoje grupe za predavanja i vježbe i trebaju se držati dogovorenog.  
Prvi nastavni susret na kolegiju Socijalni rad s pojedincem održat će se u ponedjeljak, 24.2.2020. u dvorani III prema sljedećem rasporedu: - I turnus:  9.00 - 10.30 studenti od A do K - II turnus: 11.00 - 12.30 studenti od L do Ž Na prvi nastani susret obvezni su doći i svi izvanredni studenti s kojima će se dogovoriti način uključivanja na predavanja i vježbe. Nakon nastave održat će se prvi susreti u udrgama vezano uz Terensku praksu na kolegiju Socijalni rad s pojedncem prema rasporedu koji je objavljen na webu terenske prakse. 
Nositeljice kolegija: Prof.dr.sc. Kristina Urbanc i doc. dr.sc. Marijana Kletečki Radović   Nastavu izvode: Prof.dr.sc. Kristina Urbanc i doc. dr.sc. Marijana Kletečki Radović    Vanjski suradnici (v ježbe): Mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Milica Gregurić Prugovečki   Mjesto izvođenja nastave: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, dvorana III, mala dvorana I, II i III   Izvođenje nastave: Predavanje u dvije grupe; vježbe u 8 grupa te nastava za izvanredne studente (kombinirano predavanja i vježbe). Dolazak na nastavu je obavezan, a izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti pohađati nastavu zajedno s redovnim studentima, trebaju se prije semestra javiti nastavniku radi dogovora o organiziranju nastave u posebnim terminima. Nastava se odvija ponedjeljkom od 9:00 do 20:00 sati i srijedom od 15:00 do 20:00 sati.   Način polaganja ispita: Tijekom semestra održat će se dva kolokvija putem kojih student može položiti ispit iz ovog kolegija. Osim toga, tijekom nastave zadaju se pismeni zadaci koji se pregledavaju i pohranjuju u mapu studenta, što je sastavni dio ocjene iz ovog kolegija. Za studente koji ispit nisu položili putem kolokvija, održat će se pismeni i usmeni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova.   Obavezna literatura: Urbanc, K. (2006.) Izazovi socijalnog rada s pojedincem . Zagreb: Alinea. Sladović Franz, B. (2011.) Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu . Ljetopis socijalnog rada, 18 (3), 439 – 468. Van Oosten i Van der Vlugt (2004.) Rod i spol u psihosocijalnom radu – Priručnik za savjetovanje. Zagreb. Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja : Pružanje psihosocijalne pomoći primjerene specifičnostima spola i roda, str. 15-25.; Prvi kontakt i prijem iz perspektive spola i roda, str. 69-85.; Individualno savjetovanje, str. 87-91. Urbanc, K. (2007.) Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 14, (1), 179 – 195. Ajduković, M. i Ajduković, D. (1996.) Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača?, str. 3-10.; Sindrom sagorijevanja na poslu, str. 21-27.; Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja pomagača, str. 29-37.; Profesionalna pomoć pomagačima, str. 77-100. Pregrad, J. (1996. ) Stres, tramuma i oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Gubitak i tugovanje, str. 169-176.; Gubitak i tugovanje u djece, str. 177-184.; Gubitak i tugovanje u obitelji, str. 185-198.; Zdrave i patološke reakcije na gubitak, str. 189-192.; Podrška u togovanju, str. 193-200. Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2001.) Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik podrške i pomoći socijanim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 8, 2, 195-214. Dopunska literatura: Urbanc, K. (2005.) Medicinski, socijalni ili «neomedicinski» pristup za osobe s invaliditetom. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12, 2, 321-333. Ajduković, M. (2007.) Značaj supervizije zakvalitetan rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi . Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) 339 – 354. Urbanc, K., Kletečki Radović, M. i Delale, E. A. (2009.) Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prekse studenata socijalnog rada . Ljetopis socijalnog rada 16 (2), 395-423. Urbanc, K. (2010.) Savjetovanje u Centru za djecu, mlade i obitelji. U: Puljiz, S. (ur.) Raditi s djecom, mladima i obitelji. Zagreb: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica,175-213.  Žorga, S. (2009) Specifičnosti procesa učenja u superviziji. U: Ajduković, M. (2009) Refleksije o superviziji. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada i Društvo za psihološkku pomoć.
Obavijest o održavanju prvih susreta na Terenskoj praksi nalazi se u dokumentima. Sve informacije o terenskoj praksi na webu Terenska prakse iz socijalnog rada s pojedincem.