OBAVIJESTI:
Socijalni rad s pojedincem
Obavijesti
Dragi studenti rezultati 2. kolokvija objavljeni su u dokumentima kolegija Socijalni rad s pojedincem uz napomenu da na uvide u kolokvije možete doći u četvrtak 6.6. od 16.'00 do 16.30 ili u petak, od 13.00 do 13.30 ili po dogovoru. Ispričavamo se radi kašnjenja, jučer smo pokušavali objaviti rezultate ali iz nekog razloga nisu bili vidljivi u sustavu pa ih iz tog razloga objavljujemo u dokumentima. Ukoliko imate poteškoća da se pornađete, kontaktirajte profesorice. Čestitamo na lijepim rezultatima pozdrav
Drage studentice i studenti obzirom na vaše zamolbe vezano uz promjenu termina kolokvija, kolokvij se neće pisati 27.5. kako je prvobitno bilo predviđeno izvedbenim planom već u srijedu, 29.5. i to prema slijedećem rasporedu: A turnus piše od 9.00 do 11.00 u dvorani II, prizemlje B turnus piše od 11.00 do 13.00 u dvorani I, prizemlje. Pod vidom toga nema predavanja u ponedjeljak, 27.5. a vježbe se održavaju u skladu s prethodnim dogovorima svake pojedine grupe s voditeljiama vježbi. Nakon kolokvija održat će se i pismena anonimna evaluacija te predaja svih pisanih obaveza koje još niste predali. Još jednom napominjem da II kolokvij mogu pisati i oni koji nisu izašli na I. LIjepi pozdrav i sretno svima na kolokviju. Kristina Urbanc
Literatura za kolokvij II  1. Izazovi socijalnog rada s pojedincem - Protudiskriminacijska praksa socijanog rada (str. 79-84); Zagovaranje i samozagovaranje (str.85-88) 2. Van Oosten i Van der Vlugt (2004.) Rod i spol u psihosocijalnom radu – Priručnik za savjetovanje. Zagreb. Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Pružanje psihosocijalne pomoći primjerene specifičnostima spola i roda, str. 15-25.; Prvi kontakt i prijem iz perspektive spola i roda, str. 69-85.; Individualno savjetovanje, str. 87-91. 3. Urbanc, K. (2007.) Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 14, (1), 179 – 195. 4.  Ajduković, M. i Ajduković, D. (1996.) Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača?, str. 3-10.; Sindrom sagorijevanja na poslu, str. 21-27.; 7. Pregrad, J. (1996. ) Stres, tramuma i oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Gubitak i tugovanje, str. 169-176.; Gubitak i tugovanje u djece, str. 177-184.; Gubitak i tugovanje u obitelji, str. 185-198.; Zdrave i patološke reakcije na gubitak, str. 189-192.; Podrška u togovanju, str. 193-200. 5. Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2001.) Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik podrške i pomoći socijanim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 8, 2, 195-214. 6. Žorga, S. (2009) Specifičnosti procesa učenja u superviziji. U: Ajduković, M. (2009) Refleksije o superviziji. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada i Društvo za psihološkku pomoć. Sadržaj kolokvija II je sve ono što nije bio sadržano u kolokviju I, a u popisu je obvezne literature.  
Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave za sudjelovanje u dvodnevnoj radionici Forum kazališta. Radionica će se održati 1. i 2.6.2019. godine (subota i nedjelja) od 9 do 17 sati. Grupa za održavanje radionce treba se sastojati od 10 do 12 sudionika. Rok prijave za sudjelovanje je 27.5.2019. ne e-mail: cap.pokaz@gmail.com Doria Jukić
Metodom dvostukog dnevnika pročitati i proučiti tekst iz knjige “Rod i spol u psihosocijalnom radu”, 4. Poglavlje: Prvi kontakt i prijem iz perspektive spola i roda : potpoglavlja 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. i 4.5 .). Stranice u knjizi od 69 do 73. Napraviti dvosturuki dnevnik (po sredini lista napravi se okomita crta; na lijevoj strani ( citati ) zapisuju se dijelovi teksta koji ostavljaju dojam na čitatelja (važne činjenice, događaji, nešto s čim se čitatelj ne slaže,  što smatra važnim ili što mu je nejasno). Na desnoj strani objasnite zašto ste izdvojili određeni citat, zašto vam se čini važnim, što vas je navelo da ga zapišete, na kakvo razmišljanje vas je navelo, što biste u vezi s tim pitali ( komentar ). Po svakom pročitanom poglavlju ( 4.1., 4.2, 4.3., 4.4. i 4.5.) treba zapisati najmanje dva citata i komentirati ih (ukupno treba imati najmanje 10 citata i 10 komentara).
OBAVIJEST O REZULTATIMA 1. KOLOKVIJA Rezultati su objavljeni u rubrici dokumenti po JMBG brojevima studenata, te grupama na kolokviju, a bodovi označavaju slijedeće:  5-6 bodova dovoljan; 6,5 - 7,5 bodova dobar; 8-9 bodova v. dobar i 9,5 - 10 bodova odličan  Ukoliko ne možete pronaći svoje rezultate, molimo vas da kontaktirate nastavnice. Uvid u kolokvije je u srijedu, 24.4. 2019. od 14.00 do 15.00 u sobi 13 ili prema dogovoru. Studenti pripremnog semestra molimo da se jave mailom radi dostavljanja rezultata (također su ostvarili dobre rezultate, od 9-10 bodova) te im također čestitamo. Čestitamo na dobrim rezultatima. Kristina Urbanc i Marijana Kletečki Radović    
Strukturirana refleksija socijalnog radnika Opišite sljedeće: Kako biste opisali korisnika (opisati ukratko tko je on i gdje živi, s kim, što radi) Koje su, po vašem mišljenju, njegove jake strane, u čemu je dobar, uspješan, što dobro radi? Koje vaše jake strane vam pomažu u radu s ovim korisnikom? Što bi vam još bilo od pomoći (vještine, znanja, informacije, osobine) da biste bili djelotvorniji u radu s tim korisnikom/korisnicom, odnosno, da bi vaše druženje bilo kvalitetnije? Što ste sve učinili da se «uključite» u odnos s njime/s njome? Što ste sve rekli, učinili da bi taj odnos bio kvalitetniji? Koja ste pitanja postavili da biste dobili jasniju sliku o korisniku/korisnici i njegovom/njezinom životu? Što znate o njegovom/njezinom sustavu vrijednosti? Kako mu/joj pružate podršku? Koji je općenito, vaš doživljaj korisnika/korisnice? Što vama predstavlja podršku za obavljanje prakse s ovim korisnikom/korisnicom, što vas nadahnjuje, gdje i kako pronalazite snagu kad vam je teško?  
Kolokvij I na kolegiju Socijalni rad s pojedincem održat će se 15.4.2019. za turnus I u 9 sati, a za turnus II u 12:30 sati. Nakon kolokvija nastavlja se gosujuće predavanje socijalnih radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb. Literatura za kolokvij I: 1. Predavanja 2. Sadržaj iz knjige "Izazovi socijalnog rada s pojedincem" i to: poglavlje I. Opći dio (od 22. do 36. strane), poglavlje II. Važniji pojmovi i teme u suvremenom socijalnom radu (od 37. do 52. strane), poglavlje III. Proces planiranih promjena (od 89. do 140. strane), poglavlje IV. Izazovi suvremene prakse socijanog rada (od 141. do 156 strane) i poglavlje V. Zaključak (od str. 157 do 166. str). 3. Urbanc, K. (2007.) Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 14, (1), 179-195.  
U dokumentima se nalazi predložak za pisanje socijalne anamneze - zadaće broj 5
Izrada plana Sastavite detaljan plan za ostvarenje nekog vlastitog cilja tako da povežete sva obilježja djelotvornog plana te želju i potrebu (ili više njih) koje bi time bile ostvarene. Cilj može biti onaj koji ste definirali u prethodnoj zadaći. Pročitajte tekst o planu iz knjige Izazovi socijalnog rada s pojedincem, Faza planiranja i provođenja aktivnosti (str. 119-125) te uz detaljno razrađeni plan navedite kakvu vrstu podrške možete dobiti i od koga sve možete dobiti podršku za izvršenje vašeg plana. Sastavite to u pismenom obliku, veličine 1 do 1,5 strane, Times New Roman, Font 12.
Zadaća 3. Zamislite neki svoj dugoročni cilj i definirajte ga uzimajući u obzir sva ona obilježja koja imaju dobro oblikovani ciljevi. Također, zamislite sebe u budućnosti kada će taj cilj biti ostvaren te opišite sa što više detalja: kako ćete znati da je cilj ostvaren, kako će to znati drugi oko vas (roditelji, prijatelji, vama važne osobe...), kako će tada izgledati vaš život, kako ćete vi izgledati, osjećati se... Pročitati iz knjige “Izazovi socijalnog rada s pojedincem” poglavlje Faza postavljanja ciljeva (s tr. 111-112) i navesti, opisati što vam je od navedenog bilo najteže primijeniti u definiranju vlastitog cilja. Sastaviti u pismenom obliku – oblikovanje dugoročnog cilja (opisati sva obilježja dobro oblikovanog cilja) i istaknuti što je bilo najteže primijeniti u definiranju vlastitog cilja. Veličina od 1 do 1,5 strane, Times New Roman, Font 12, prored 1,5 Obilježja dobro definiranog cilja nalaze se u Dokumentima.
Predati najkasnije do 13./15.5.2019 . izvještaje (iznimno ne za one koji sudjeluju na F=M). Izvještaje o vanfakultetskim aktivnostima mogu se predati tijekom čitavog semestra, odmah po sudjelovanju u aktivnosti.   Pismeni osvrt s posjeta nekoj tribini, okruglom stolu, vanjskom predavanju s područja socijalnog rada ili neke druge prof. pomažuće struke.  U formi kratkog pismenog osvrta – izvještaja  (1 do 1,5 strana) navesti temu stručnog skupa te ono što vas se najviše dojmilo, u pozitivnom ili negativnom smislu, što ste naučili ili ste očekivali da ćete naučiti, ali niste. Napišite, možete li to što ste čuli upotrijebiti/povezati s profesijom socijalnog rada na nekom određenom području rada i na koji način.   Bilješka o pomaganju (“volontiranju”) te prijedlozi i preporuke o unaprijeđenju uključivanja studenata socijalnog rada u volonterizam. Iznijeti ukratko gdje ste pomagali, “volontirali”, u čemu se sastojao vaš posao/pomoć te u obliku kratkog pismenog osvrta  - izvještaja (1 do 1,5 strana) iznijeti što ste naučili, što vas se dojmilo, u pozitivnom ili negativnom smislu obzirom na mjesto volontiranja i korisnika s kojima ste (za koje ste) uključili u pomaganje. Obzirom na vaše konkretno iskustvo volontiranja u nekoj ustanovi/udruzi i susreta sa specifičnim korisnicima, iznesite vaše prijedloge i mogućnosti unaprijeđenja uključivanja studenata socijalnog rada u volonterizam  
ZADAĆA 1. Pročitati Etički kodeks socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada i pismeno obrazložiti s kojom od navedenih vrijednosti mislite da socijalni radnici imaju najviše poteškoća u primjeni, odnosno, koja se vama osobno čini najizazovnijom za primjenu u neposrednoj praksi socijalnog rada. Obrazložite vaš odgovor na 1 do 1,5 strane, Times New Roman, font 12, prored 1.5. ZADAĆA 2. Pročitati u knjizi Urbanc (2006): „Izazovi socijalnog rada s pojedincem” poglavlje Koncepcija rizika i otpornosti u okviru ekološke multisistemske perspektive (str. 32-36) i  proučiti Tablicu 1 (str. 35) te sastaviti i popisati činitelje rizika i činitelje zaštite za bavljenje profesijom socijalnog rada. Napravite tablicu koja sadrži tri sistemske razine te definirajte i opišite činitelje rizika i činitelje zaštite za svaku sistemsku razinu za bavljenje profesijom socijalnog rada (sastavite tablicu prema primjeu iz knjige). Prema primjeru iz knjige oblikovati tablicu, Times New Roman, Font 12, prored 1.
U repozitoriju (dokumenti) nalazi se popis raspoređenih studenata za predavanja - turnus I i II, te popis raspoređenih studenata u grupe za vježbe (grupe A, B, C, D, E, F, G). Također i popis izvanrednih studenata koji će predavanja odslušati u posebno organiziranim terminima za njih. Predavanja za turnus I počinju u 9 sati, a za turnus II u 12 sati. U ponedjeljak, 4.3. i u srijedu, 6.3. započinju vježbe na kolegiju Socijalni rad s pojedincem. Vježbe su obavezne za redovne i izvanredne studente. Ponedjeljkom se održavaju vježbe u grupi A, B i C, a u srijedu u grupi D, E, F i G.  
Obaveze i način organiziranja nastave iz kolegija Socijalni rad s pojedincem (predavanja i vježbe) nalazi se u prezentaciji objavljenoj na webu, rubrika Dokumenti. Obaveze i način uključivanja izvanrednih studenata u nastavu detaljno je opisan u prezentaciji. Izvanredni studenti koji se mogu uključiti u redovnu nastavu pohađaju predavanja u turnusu I ili II ponedjeljkom i uključuju se u vježbe koje vremenom odgovaraju njihovim mogućnostima - ponedjeljak 16 ili 18 sati, te srijeda 16 ili 18 sati. S nastavnicima na kolegiju potrebno je individualno dogovoriti  uključivanje u nastavu (predavanja i vježbe) sukladno obvezama i mogućnostima izvanrednih studenata. Za izvanredne studente koji ne mogu prisustvovati predavanjima u redovnim terminima nastava (predavanja) će se organizirati u sljedećim terminima: 1.4.2019. godine od 16 do 20 sati u maloj dvorani II 13.5.2019. godine od 16 do 20 sati u maloj dvorani II Izvanredni studenti uključuju se u vježbe (obavezno)  te biraju grupu za vježbe koje odgovaraju njihovim potrebama (ponedjeljak ili srijeda, termini u 16 ili 18 sati).  Za sve dogovore javiti se nastavnicama na e-mail (kristina.urbanc@pravo.hr i marijana.kletecki.radovic@pravo.hr)
PRVI NASTAVNI SUSRET NA KOLEGIJU "SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM" ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK, 25.2.2019. PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU: 9.00 DO 11.00 - 1. TURNUS - STUDENTI OD A DO K 11.00 DO 13.00 - 2. TURNUS - STUDENTI OD L DO Ž   OD 14 SATI ODRŽAVAJU SE PRVI SUSRETI U UDRUGAMA (I U SRIJEDU, 27.2.2019.) PREMA RANIJE OBJAVLJENOM RASPOREDU NA WEBU TERENSKA PRAKSA - SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM.   LIJEPI POZDRAV DO SUSRETA:)
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja prvih susreta vezanih uz terensku praksu na kolegiju Socijalni rad s pojedincem nalazi se u dokumntima. Detaljne informacije i upute na webu Terenska praksa_Socijalni rad s pojedincem
Orijentacijski susret za izbor i upis terenske prakse koja je vezana uz kolegij Socijalni rad s pojedincem održat će se u ponedjeljak, 21.1.2019. godine prema sljedećem rasporedu: Orijentacijski susret iz kolegija „Socijalni rad s pojedincem “ održat će se u ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine od 14:00 do 16:00 sati , paralelno u dvije grupe: A – grupa (studenti od A do K) u dvorani treće godine (dvorana br. 2), B – grupa (studenti od L do Ž) u dvorani druge godine (dvorana br. 3).   Dolazak na orijentacijski susret je obavezan. Detaljne upute nalaze se na oglasnoj ploči druge godine te na webu kolegija Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem  
Nositeljice kolegija: Prof.dr.sc. Kristina Urbanc i doc. dr.sc. Marijana Kletečki Radović   Nastavu izvode: Prof.dr.sc. Kristina Urbanc i doc. dr.sc. Marijana Kletečki Radović    Vanjski suradnici (v ježbe): Mr. sc. Nataša Jelača, Marija Gorički, Milica Gregurić Prugovečki   Mjesto izvođenja nastave: Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, dvorana III, mala dvorana I, II i III   Izvođenje nastave: Predavanje u dvije grupe; vježbe u 8 grupa te nastava za izvanredne studente (kombinirano predavanja i vježbe). Dolazak na nastavu je obavezan, a izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti pohađati nastavu zajedno s redovnim studentima, trebaju se prije semestra javiti nastavniku radi dogovora o organiziranju nastave u posebnim terminima. Nastava se odvija ponedjeljkom od 9:00 do 20:00 sati i srijedom od 15:00 do 20:00 sati.   Način polaganja ispita: Tijekom semestra održat će se dva kolokvija putem kojih student može položiti ispit iz ovog kolegija. Osim toga, tijekom nastave zadaju se pismeni zadaci koji se pregledavaju i pohranjuju u mapu studenta, što je sastavni dio ocjene iz ovog kolegija. Za studente koji ispit nisu položili putem kolokvija, održat će se pismeni i usmeni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova.   Obavezna literatura: Urbanc, K. (2006.) Izazovi socijalnog rada s pojedincem . Zagreb: Alinea. Sladović Franz, B. (2011.) Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu . Ljetopis socijalnog rada, 18 (3), 439 – 468. Van Oosten i Van der Vlugt (2004.) Rod i spol u psihosocijalnom radu – Priručnik za savjetovanje. Zagreb. Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja : Pružanje psihosocijalne pomoći primjerene specifičnostima spola i roda, str. 15-25.; Prvi kontakt i prijem iz perspektive spola i roda, str. 69-85.; Individualno savjetovanje, str. 87-91. Urbanc, K. (2007.) Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 14, (1), 179 – 195. Ajduković, M. i Ajduković, D. (1996.) Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača?, str. 3-10.; Sindrom sagorijevanja na poslu, str. 21-27.; Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja pomagača, str. 29-37.; Profesionalna pomoć pomagačima, str. 77-100. Pregrad, J. (1996. ) Stres, tramuma i oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Poglavlja: Gubitak i tugovanje, str. 169-176.; Gubitak i tugovanje u djece, str. 177-184.; Gubitak i tugovanje u obitelji, str. 185-198.; Zdrave i patološke reakcije na gubitak, str. 189-192.; Podrška u togovanju, str. 193-200. Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2001.) Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik podrške i pomoći socijanim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 8, 2, 195-214. Dopunska literatura: Urbanc, K. (2005.) Medicinski, socijalni ili «neomedicinski» pristup za osobe s invaliditetom. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12, 2, 321-333. Ajduković, M. (2007.) Značaj supervizije zakvalitetan rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi . Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) 339 – 354. Urbanc, K., Kletečki Radović, M. i Delale, E. A. (2009.) Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prekse studenata socijalnog rada . Ljetopis socijalnog rada 16 (2), 395-423. Urbanc, K. (2010.) Savjetovanje u Centru za djecu, mlade i obitelji. U: Puljiz, S. (ur.) Raditi s djecom, mladima i obitelji. Zagreb: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica,175-213.  Žorga, S. (2009) Specifičnosti procesa učenja u superviziji. U: Ajduković, M. (2009) Refleksije o superviziji. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada i Društvo za psihološkku pomoć.