OBAVIJESTI:
Socijalni rad s grupom
Obavijesti
Poštovane studentice, poštovani studenti,   pismeni ispit iz kolegija Socijalni rad s grupom će se održati 23.6. u 9 sati na sustavu Merlin. Prvi dio ispita će trajati 30 minuta, a drugi dio koji se odnosi na planiranje će trajati 35 minuta. Nakon objavljenih rezultata iz pismenog ispita, pravo na usmeni (ako žele višu ocjenu) imaju oni studenti/ce koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismenog ispita. Obavijest o održavanju usmenih ispita će biti navedena nakon pismenih ispita. Ako imate još nekih pitanja ili nedoumica oko ispita, molim da se javite na mail: olja.druzic.ljubotina@pravo.hr   Srdačan pozdrav!
Poštovane studentice, poštovani studenti,   pismeni ispit iz kolegija Socijalni rad s grupom će se održati 9.6. u 9 sati na sustavu Merlin. Prvi dio ispita će trajati 30 minuta, a drugi dio koji se odnosi na planiranje će trajati 35 minuta. Nakon objavljenih rezultata iz pismenog ispita, pravo na usmeni (ako žele višu ocjenu) imaju oni studenti/ce koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismenog ispita. Obavijest o održavanju usmenih ispita će biti navedena nakon pismenih ispita i održat će se u tjednu održavanja pismenog ispita. Ako imate još nekih pitanja ili nedoumica oko ispita, molim da se javite na mail: olja.druzic.ljubotina@pravo.hr   Srdačan pozdrav!
Poštovane/i studentice/i, ispit na proljetnom roku na kolegiju Socijalni rad s grupom će biti isključivo usmenog tipa. Kako biste se mogli pripremiti za takav oblik online ispita organizirat će se Google Meet tehnička proba za studente koji ispit polažu usmenim putem. Termin je ponedjeljak, 27.4.2020. u 14 sati. Link za meet sastanak je   meet.google.com/nuj-mfoh-fyj   Ako imate bilo kakvih pitanja, molim vas da se javite na mail: olja.druzic.ljubotina@pravo.hr