OBAVIJESTI:
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Obavijesti
Podjela u grupe za vježbe nalazi se na sustavu Merlin. Sve daljnje obavijesti vezane uz kolegij i svi nastavni materijali bit će također objavljeni na Merlinu.
Svi studenti koji su trenutno upisani na kolegij, sve dok ga ne polože, mogu preuzeti članke i prezentacije s predavanja tako da se ulogiraju u sustav putem elektroničkog identiteta  u sustavu  AAI @EduHr.