OBAVIJESTI:
Rješavanje sukoba

RJEŠAVANJE SUKOBA

Ukupna ocjena iz kolegija biti će studentima on-line kolegija određena temeljem predanih triju napisanih zadaća i uvida u ukupno sudjelovanje i postignuće studenta tijekom trajanja nastave na daljinu.

Ocjena će biti objavljena na Merlinu, a student treba potvrditi prihvaćanje odnosno ne prihvaćanje ocjene.

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom, može se javiti za izlazak na usmeni ispit koji će se održati putem google-meet-a u manjim grupama (2-3 studenta), u tjednu kada je ispitni rok, a na koji je student dužan prijaviti se svojom mail adresom student.pravo.hr

Studenti iz prethodnih generacija ispit polažu samo usmeno.

Popis obavijesti