OBAVIJESTI:
Rješavanje sukoba
Obavijesti
RJEŠAVANJE SUKOBA Ukupna ocjena iz kolegija biti će studentima on-line kolegija određena temeljem predanih triju napisanih zadaća i uvida u ukupno sudjelovanje i postignuće studenta tijekom trajanja nastave na daljinu. Ocjena će biti objavljena na Merlinu, a student treba potvrditi prihvaćanje odnosno ne prihvaćanje ocjene. Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom, može se javiti za izlazak na usmeni ispit koji će se održati putem google-meet-a u manjim grupama (2-3 studenta), u tjednu kada je ispitni rok, a na koji je student dužan prijaviti se svojom mail adresom student.pravo.hr Studenti iz prethodnih generacija ispit polažu samo usmeno.
Nastava će se održavati petkom od 8.30 – 13.30 u sljedećim terminima: 10. travanj, 2020. 17. travanj, 2020. 8. svibnja, 2020. 15. svibnja, 2020. 22. svibnja, 2020. 29. svibnja, 2020.   IZVANREDNI STUDENTI TREBAJU BITI PRISUTNI NA 50% NASTAVE