OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM:
Osnaživanje osoba s invaliditetom
Osnaživanje osoba s invaliditetom
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166861
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Osnaživanje osoba s invaliditetom Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166861
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Flego, M.; Djeca s poteškoćama u razvoju u dječjem vrtiću - izazov integracije; Dijete i društvo (2000), str. 87-94
Teodorović, B., Bratković, D.; Osobe s teškoćama u razvoju u sustavu socijalne skrbi.; Revija za socijalnu politiku (2001), str. 279-290
Urbanc, K.; Osobna i profesionalna odgovornost socijalnih radnika u promicanju kvalitete života osoba s tjelesnom invalidnošću.; Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (2000), str. 89-94
Urbanc, K.; Neki aspekti procesa osnaživanja u radu s osobama s invaliditetom; Zbornik radova Simpozija o značaju interdisciplinarnog pristupa tretmanu cerebralne paralize (2002), str. 149-157
Fawcett, B.; Postmodern feminism and debates in the arena of disability; Prentice Hall (2000), str. 124-142
Becker, S., Aldridge, J. i Dearden, C.; Supporting young careers and their families: Services and practice; Blackwell Science (1998), str. 53-77
Urbanc, K.; Iskustvenim učenjem do promjene stavova prema osobama s invalidnošću - program suradnje studenata socijalnog rada i zagrebačkih udruga osoba s invaliditetom; Hrvatsko žrtvoslovno društvo-Pravni fakultet (1998), str. 495- 501
Sidanius, J. i Pratto, F.; "They re just mentally and physically unfit - Discrimination in Education and health care"; Cambridge University Press (1999), str. 178-201
Begum, N.; Disabled women and the feminist agenda; Feminist Review (1992), str. 70- 84
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su omogućiti polaznicima da dobiju pregled nad suvremenim teorijskim paradigmama pristupanja osobama s invaliditetom te da ih kritički promišljaju i integriraju s aktualnim pristupima iz prakse.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon odslušanog kolegija, polaznici će biti u mogućnosti :

 1. Definirati i analizirati aktualne teorijske paradigme u pristupanju osobama s invaliditetom u vlastitom profesionalnom okruženju.
 2. Definirati i analizirati profesionalne vrijednosti i etiku pristupanja osobama s invaliditetom u kontekstu vlastite profesionalne prakse i osobnih iskustava.
 3. Prepoznati o kritički se osvrnuti na načela uvažavanja perspektive korisnika te razinu njihove primjene u ustanovama i udrugama koje se bave promicanjem prava osoba s invaliditetom.
 4. Prepoznati i kritički se osvrnuti na načela primjene protudiskriminacijske prakse u ustanovama i udrugama koje se bave promicanjem prava osoba s invaliditetom.
 5. Definirati i prepoznati specifičnosti osnažujućeg pristupa osobama s invaliditetom obzirom na rod i spol.
 6. Prepoznati, analizirati i evaluirati vlastiti doprinos u procesu usvajanja znanja i vještina (vlastite resurse i ograničenja) te definirati vlastitu odgovornost u promoviranju osnažujućeg pristupa osobama s invaliditetom.
Praktične i generičke vještine:

 

  • Uvažavanje i djelovanje u skladu s osnovnim vrijednostima i etikom koncepta osnaživanja u radu s osobama s invaliditetom.
  • Sposobnost prepoznavanja i analiziranja različitih vrsta poteškoća u provođenju osnažujućeg pristupa u neposrednoj praksi.
  • Sposobnost integriranja teorijskih saznanja o različitim pristupima osobama s invaliditetom s vlastitim dosadašnjim profesionalnim iskustvom.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Studenti usmeno izvještavaju o radu u malim grupama vezano uz proradu sadržaja s nastave te sudjeluju u radu na primjerima iz prakse i grupnim raspravama tijekom nastave.

Nakon odslušane nastave predaju pismeni esej temeljen na usvojenoj literaturi i analizi primjera iz prakse.

Obavijesti