OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 73958
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
Ispitni rokovi:
 • 03. 02. 2020.
 • 17. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 07. 09. 2020.
 • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu Socijalni rad - 6. semestar
3.0 73958
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Arambašić, L.; Psihološke krizne intervencije.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (2000), str. (11. - 91. i 121. - 162.
Arambašić, L. (; Gubitak, tugovanje, podrška.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2005), str. 156. - 164. str, 305. - 423.
Ajduković, D.; Bakić, H. i Ajduković, M.; Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama velikih razmjera; Hrvatski Crveni križ (2016), str. 3-12 i 28-63
Arambašić, L.; Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2012), str. 55-118
Arambašić, L.; Psihološke krizne intervencije.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (2000), str..(93. - 119. i 163. - 177. str.))
Arambašić, L.; Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2005)
Australian Red Cross; Psychological First Aid - An Australian guide to supporting people affected by disaster.; Carlton: Australian Red Cross (2013)
Dass-Brailsford, P; .A practical approach to trauma: Empowering interventions.; Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. (2007)
Pregrad, J.; Stres, trauma, oporavak.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 1996
Opis predmeta
Razlikovanje pojmova stresa, traume i krize. Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice. Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje. Prirodne katastrofe i kriza. Psihosocijalna podrška i psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Psihološke krizne intervencije. Osnove sažete psihološke integracije traume. Stručna podrška nakon traumatskih događaja i tijekom procesa tugovanja. Specifičnosti rada s djecom i mladima u stanju krize i tugovanja.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti: 1. opisati i razlikovati pojmove        stresa, traume i krize

2. prepoznati i opisati posljedice stresnih i traumatskih događaja

         3. kategorizirati različite vrste kriznih događaja te razlikovati i objasniti njihove                        posljedice

         4. objasniti i ilustrirati modele vezane za stres, krizu i sažetu psihološku integraciju                 traume

5. opisati obilježja psiholoških kriznih intervencija

6. opisati posupke postupanja nakon katastrofa i kriznih događaja velikog razmjera

         7. analizirati proces sažete psihološke integracije traume

         8. imenovati i opisati na dokazima utemeljene pristupe stručne podrške nakon                       traumatskih događaja

         9. usporediti adekvatne načine pružanja podrške osobama različitih prema nekim                   svojim obilježjima i obilježjima gubitka

10. opisati specifičnosti rada s djecom i mladima u stanju krize i tugovanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

 • razvoj komunikacijskih i savjetovališnih vještina
 • sudjelovanje u timskom radu i radu u malim grupama
 • razgovor s osobama koje su doživjele gubitak 
 • izrazažavanje jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

 

1. Rješavanje problemskih zadataka i situacija vezanih za različite stresne, traumatske te krizne situacije (Razina 3)

2. Esej – analiza stresnih događaja, strategija suočavanja te ishoda; podrška nakon gubitka (Razina 6)

         3. Pismena provjera znanja putem kolokvija/ispita

                 Test znanja s ponuđenim odgovorima činjeničnog tipa (Razina 1) Test znanja s                         otvorenim odgovorima činjeničnog tipa (Razina 1) Test znanja s otvorenim                               odgovorima esejskog tipa (Razina 2)

        4. Usmena provjera                znanja putem ispita                (Razina 1 i 2)

        5. Sudjelovanje u                    grupnoj raspravi                      (Razina 4)