OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70151
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Izvođači: dr. sc. Nika Sušac - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 03. 02. 2020.
  • 17. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 70151
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Sušac (Predavanja)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A. i Sušac, N.; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama - Priručnik za voditelje programa; Društvo za psihološku pomoć (2010)
Ajduković, M. i Pavleković, G.; Nasilje nad ženom u obitelji; Društvo za psihološku pomoć (2004)
Ajduković, M. i Ručević, S.; Nasilje u vezama mladih; Medicus, 18 (2) (2009), str. 217-225
Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.; Grad Zagreb i Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih.Poliklinika za zaštitu djece; Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece (2009)
Cesar, S. i sur.; Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
Hodžić A.; Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj; CESI (2007)
Vlada Republike Hrvatske; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine; Narodne novine, 20/2011 (2011)
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine, 137/2009 (2009)
Opis predmeta
Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima odraslih osoba - mladića i djevojka, muškarca i žena. Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u obitelji. Nasilje nad ženom u obitelji. Međugenaracijski prijenos nasilja u obitelji. Dinamika nasilja u partnerskim odnosima. Zdravstvene, socijalne i psihološke posljedice izloženosti nasilju. Psihološki profil nasilnika. Krizne intervencije sa žrtvom u slučajevima nasilja. Uloga CZSS u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja. Uloga udruga civilnog društva u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Međuprofesionalna suradnje i umrežavanje usluga žrtvama i počiniteljima nasilja. Stavovi i uvjerenja stručnjaka. Preventivno djelovanje s mladima. Rodna i feministička perspektiva. Suvremena istraživanja.
Ispitni rokovi
03. 02. 2020.
17. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati, prepoznati i razlikovati pojedine oblike nasilnih ponašanja u bliskim odnosima

2. interpretirati i kritički analizirati rezultate suvremenih istraživanja iz područja nasilja u bliskim odnosima

3. identificirati, opisati i prepoznati specifičnosti nasilja u različitim životnim razdobljima

4. objasniti posljedice za žrtve nasilja u partnerskim i obiteljskim odnosima

5. opisati ulogu skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

6. opisati preventivne i tretmanske intervencije namijenjene žrtvama i počiniteljima nasilja u partnerskim i obiteljskim odnosima

7. pripremiti i provesti program prevencije nasilja u adolescentskim vezama

8. upravljati aktivnostima sudionika u okviru provedbe programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama

9. procijeniti uspješnost provedbe programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će unaprijediti:

1. razvoj komunikacijskih vještina

2. sudjelovanje u timskom radu i radu u malim grupama

3. vođenje radionica u suvoditeljstvu

4. javno prezentiranje usvojenih vještina

5. planiranje i provedba preventivnih programa

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

1. sudjelovanje u grupnoj raspravi

2. provedba radionica za prevenciju nasilja pred kolegama te nakon odslušanog kolegija sa adolescentima

3. kritički esej o provedbi programa za prevenciju nasilja

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!