OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70151
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Izvođači: dr. sc. Nika Sušac - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 70151
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Sušac (Predavanja)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A. i Sušac, N.; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama - Priručnik za voditelje programa; Društvo za psihološku pomoć (2010)
Ajduković, M. i Pavleković, G.; Nasilje nad ženom u obitelji; Društvo za psihološku pomoć (2004)
Ajduković, M. i Ručević, S.; Nasilje u vezama mladih; Medicus, 18 (2) (2009), str. 217-225
Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.; Grad Zagreb i Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih.Poliklinika za zaštitu djece; Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece (2009)
Cesar, S. i sur.; Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
Hodžić A.; Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj; CESI (2007)
Vlada Republike Hrvatske; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine; Narodne novine, 20/2011 (2011)
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine, 137/2009 (2009)
Opis predmeta
Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima odraslih osoba - mladića i djevojka, muškarca i žena. Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u obitelji. Nasilje nad ženom u obitelji. Međugenaracijski prijenos nasilja u obitelji. Dinamika nasilja u partnerskim odnosima. Zdravstvene, socijalne i psihološke posljedice izloženosti nasilju. Psihološki profil nasilnika. Krizne intervencije sa žrtvom u slučajevima nasilja. Uloga CZSS u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja. Uloga udruga civilnog društva u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Međuprofesionalna suradnje i umrežavanje usluga žrtvama i počiniteljima nasilja. Stavovi i uvjerenja stručnjaka. Preventivno djelovanje s mladima. Rodna i feministička perspektiva. Suvremena istraživanja.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati, prepoznati i razlikovati pojedine oblike nasilnih ponašanja u bliskim odnosima

2. interpretirati i kritički analizirati rezultate suvremenih istraživanja iz područja nasilja u bliskim odnosima

3. identificirati, opisati i prepoznati specifičnosti nasilja u različitim životnim razdobljima

4. objasniti posljedice za žrtve nasilja u partnerskim i obiteljskim odnosima

5. opisati ulogu skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

6. opisati preventivne i tretmanske intervencije namijenjene žrtvama i počiniteljima nasilja u partnerskim i obiteljskim odnosima

7. pripremiti i provesti program prevencije nasilja u adolescentskim vezama

8. upravljati aktivnostima sudionika u okviru provedbe programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama

9. procijeniti uspješnost provedbe programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će unaprijediti:

1. razvoj komunikacijskih vještina

2. sudjelovanje u timskom radu i radu u malim grupama

3. vođenje radionica u suvoditeljstvu

4. javno prezentiranje usvojenih vještina

5. planiranje i provedba preventivnih programa

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

1. sudjelovanje u grupnoj raspravi

2. provedba radionica za prevenciju nasilja pred kolegama te nakon odslušanog kolegija sa adolescentima

3. kritički esej o provedbi programa za prevenciju nasilja

Obavijesti