OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70151
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Izvođači: dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Predavanja
dr. sc. Nika Sušac - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 70151
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Predavanja)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
dr. sc. Nika Sušac (Predavanja)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A. i Sušac, N.; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama - Priručnik za voditelje programa; Društvo za psihološku pomoć (2010)
Ajduković, M. i Pavleković, G.; Nasilje nad ženom u obitelji; Društvo za psihološku pomoć (2004)
Ajduković, M. i Ručević, S.; Nasilje u vezama mladih; Medicus, 18 (2) (2009), str. 217-225
Cesar, S. i sur.; Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
Hodžić A.; Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj; CESI (2007)
Vlada Republike Hrvatske; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine; Narodne novine, 20/2011 (2011)
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine, 137/2009 (2009)
Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.; Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih.; Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece (2009)
Ajduković, M. i Ajduković, D.; Partnerski odnosi u vrijeme COVID-19 krize: Kako sačuvati dobre odnose, spriječiti ili/i zaustaviti nasilje?. U: Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke; Hrvatska psihološka komora (2020), str. 116-125
Opis predmeta
Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima odraslih osoba - mladića i djevojka, muškarca i žena. Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u obitelji. Nasilje nad ženom u obitelji. Međugenaracijski prijenos nasilja u obitelji. Dinamika nasilja u partnerskim odnosima. Zdravstvene, socijalne i psihološke posljedice izloženosti nasilju. Psihološki profil nasilnika. Krizne intervencije sa žrtvom u slučajevima nasilja. Uloga CZSS u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja. Uloga udruga civilnog društva u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Međuprofesionalna suradnje i umrežavanje usluga žrtvama i počiniteljima nasilja. Stavovi i uvjerenja stručnjaka. Preventivno djelovanje s mladima. Rodna i feministička perspektiva. Suvremena istraživanja.
Ispitni rokovi
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti