OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodni socijalni rad
Međunarodni socijalni rad
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 94429
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
doc. dr. sc. Ana Opačić
Ispitni rokovi:
 • 21. 04. 2020.
 • 09. 06. 2020.
 • 23. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 08. 09. 2020.
 • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodni socijalni rad Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 94429
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
doc. dr. sc. Ana Opačić

Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Žganec, N.; Međunarodni socijalni rad. Interna skripta; (2011)
Lyons, K.H.; Hokenstad, T.; Pawar, M.; Huegler, N. i Hall, N. Ed.; The SAGE Handbook of International Social Work; SAGE Publications Ltd (2012)
Cox, D. R., Pawar, M.S. i Pawar, M.; International social work: issues, strategies, and programs; Sage publications (2006), str. 1-25 i 49-77
Dominelli, L.; Social Work in a Globalizing World; Polity Press (2010), str. 101-125 i 127-150
Healy, L. M.; International social work: professional action in an interdependent world; Oxford Univeristy Press (2008), str. 3-134
Xu, Q.; Defining international social work: A social service agency; International Social Work, 49 (6) (2006), str. 679-692
Trygged, S.; Balancing the global and the local: Some normative reflections on international social work; International Social Work, 53 (5) (2010), str. 644-655
Opis predmeta
Međunarodni socijalni rad ponuditi studentima proradu sljedećih sadržaja:

Suvremeni procesi kao kontekst pojavljivanja i razvoja međunarodnog socijalnog rada: globalizacija, lokalizacija, univerzalizam, indigenizacija i imperijalizam
Suvremena kretanja u području socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja
Međunarodni socijalni rad: značenje, mogućnosti, potreba i prepreke razvoju
Međunarodna praksa socijalnih radnika u kontekstu suvremenih socijalnih problema
Preduvjeti odvijanja međunarodne prakse socijalnih radnika: organizacije, ideologija, politički procesi, teorijska podloga
Vještine socijalnih radnika uključenih u međunarodnu praksu
Obrazovanje socijalnih radnika na međunarodnoj razini
Međunarodna znanstvena istraživanja u socijalnom radu
Implementacija inozemne prakse na nacionalnom nivou: primjer Hrvatske

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji su u mogućnosti integrirati brojna ranije stečena znanja, upoznati obilježja suvremenih globalnih procesa te promišljati socijalni rad iz globalne i komparativne perspektive.
Ispitni rokovi
21. 04. 2020.
09. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Uspješnim svladavanjem kolegija, očekuje se da će studenti biti u mogućnosti:

 1. Opisati suvremene procese kao kontekst pojavljivanja i razvoja međunarodnog socijalnog rada: globalizacija, lokalizacija, univerzalizam, indigenizacija i imperijalizam
 2. Prepoznati, analizirati i prikazati suvremene trendove u području socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja
 3. Definirati međunarodni socijalni rad te identificirati mogućnosti, potrebe i prepreke njegovu razvoju
 4. Usporediti međunarodnu praksa socijalnih radnika u kontekstu suvremenih socijalnih problema
 5. Povezati preduvjete odvijanja međunarodne prakse socijalnih radnika (organizacije, ideologija, politički procesi, teorijska podloga) s aktualnim stupnjem razvijenosti međunarodne prakse
 6. Prepoznati vještine socijalnih radnika uključenih u međunarodnu praksu
 7. Vrednovati programe obrazovanja socijalnih radnika diljem svijeta u svjetlu zahtjeva međunarodne prakse
 8. Isplanirati znanstveno istraživanje u socijalnom radu s međunarodnim karakterom
 9. Izdvojiti doprinos i prisutnost međunarodne prakse socijalnog rada u Hrvatskoj
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će imati:

 1. sposobnost korištenja međunarodnih baza podataka na integrativan način
 2. sposobnost uspostavljanja komunikacije s kolegama u međunarodnoj profesionalnoj zajednici
 3. sposobnost organiziranja kritičke diskusije u studijskoj grupi o aktualnim međunarodnim trendovima
 4. sposobnost integriranja raznovrsnih znanja i iskustava (ranija znanja o socijalnom radu, znanja iz ekonomije, prava, političkih znanosti, ekologije, filozofije i dr.)
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblik provjere znanja

 

Razina znanja (Zakon o HKO, NN, 22/2013)

 

1.1. Pismeni ispit / 2 kolokvija

 

Razina 1.-3.

 

1.2. Usmeni ispit: izvještavanje o nekom međunarodnom socijalnom problemu ili obilježjima međunarodne prakse socijalnog rada

 

 

 

Razina 2.-5.

 

Pismeni ispit studenti mogu položiti putem 2 kolokvija gdje svaki čini jednu polovicu gradiva. Kolokvij može nositi ukupno 10 bodova, a sustav bodovanja je sljedeći:

0-4 boda: nedovoljan (1)

5 bodova: dovoljan (2)

6 i 7 bodova: dobar (3)

8 i 9 bodova: vrlo dobar (4)

10 bodova: izvrstan (5)

Pismeni ispit (za studente koji nisu položili putem kolokvija) se sastoji od 10 pitanja gdje svako pitanje nosi najviše jedan bod, i ocjena se izračunava prema sustavu bodovanja:

0-4 boda: nedovoljan (1)

5 bodova: dovoljan (2)

6 i 7 bodova: dobar (3)

8 i 9 bodova: vrlo dobar (4)

10 bodova: izvrstan (5)

 

Usmeni dio ispita čini izvještavanje o nekom odabranom međunarodnom socijalnom problemu ili obilježjima međunarodne prakse socijalnog rada. Pritom, vrednovat će se razina pripremljenosti studenata, vještina integriranja znanja iz raznovrsnih izvora kao i način izražavanja i korištenja stručnih termina uz iznošenje vlastitog kritičkog stava. Završna ocjena na kolegiju izračunava se kao aritmetička sredina ocjene iz pismenog i usmenog dijela ispita.

Obavijesti