OBAVIJESTI:
Metode supervizije
Obavijesti
Obavijest o ispitima iz kolegija Metode supervizije – ljetni rok Ispiti u lipnju i srpnju održat će se s odgodom od tjedan dana, održat će se kao online ispiti putem  Merlin sustava i to 10.6., 24.6. i 8.7. 2020. Ispiti će se organizirati kao pismeni te će se sastojati od četiri pitanja esejskog tipa na koja se očekuje odgovor s obrazloženjem (znači  određenje ključnih termina te njihovo problematiziranje). Svako pitanje nosi 3 boda. Ispitna literatura obuhvaća slijedeće: Predavanja i materijali s nastave Ajduković, M. (2004) Određenje grupne supervizije. U: Ajduković, M. i Cajvert. Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 121-153. Ajduković, M., Cajvert, Lj., Judy, M., Knopf, W.,  Kuhn, H. ,  Madai, K.i  Voogd, M.(2019). Europski pojmovnik supervizije i coachinga. Wien: Facultas Verlags – und Buchhandels AG Čačinović Vogrinčič, G. (2009). Supervizija u socijalnom radu: su-stvaranje supervizije kroz suradni odnos. U: Ajduković, M. (Ur.) Refleksije o superviziji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 91 - 100. Urbanc, K. (2004) Supervizija studenata. U: Ajduković, M. and Cjavert, Lj. (Ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 303-330. Žorga, S. (2009). Specifičnosti procesa učenja u superviziji. U: Ajduković, M. (Ur.) Refleksije o superviziji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 7 - 39.
Repozitorij