ETIKA I LJUDSKA PRAVA:
Etika i ljudska prava
Etika i ljudska prava
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166849
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
Osnovni podaci
Etika i ljudska prava Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166849
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
Literatura
Congress, E. + McAuliffe, D.; Social work ethics. Professional codes in Australia and the United States; International Social Work (2006), str. 151-164
Banks, S.; Codes of ethics and ethical conduct - A wiev from the caring professions.; Public Money + Management (1988), str. 27-30
Healy, L.M.; Universalism and cultural relativism in social work ethics; International Social Work (2007), str. 11-26
Peled, E. + Leichtentritt, R.; The Ethics of Qualitative Social Work Research; Qualitative Social Work (2002), str. 145-169
Žižak, A. i Koller-Trbović, N.; Sudjelovanje djeteta u procesu procjene potreba i planiranja intervencija.; Dijete i društvo (2003), str. 119-136
Žganec, N.; Etika pomažućih profesija - Primjer socijalnog rada; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (1999), str. 17-27
Zaviršek, D., Rommelspacher, B. + Staub-Bernasconi, S.; Ethical dilemmas in Social Work. International Perspective; Faculty of Social Work, University of Ljubljana (2010)
Opis predmeta
- Upoznati studente s elementima profesionalne etike i specifično u području socijalnog rada
- Razviti sposobnosti definiranja i rješavanja etičkih dilema
- Osposobiti studente za samostalno prepoznavanje i korištenje temeljnih dokumenata i instrumenata u području ljudska prava
- Pridonijeti kontinuiranom korištenju etičkih principa i odrednica ljudskih prava u profesionalnoj praksi
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Student će nakon uspješno savladanog kolegija moći :

  • koristiti i primijeniti dokumente kojima se štite ljudska prava i etičke principe u praksi pomažućih profesija,
  • uspoređivati ključne principe etike i ljudskih prava u profesionalnom radu s onim aspektima prakse koji to osobito zahtijevaju
  • procijeniti razinu ispunjenosti etičkih principa i aspekata ljudskih prava u odnosu na specifične aspekte profesionalnog rada
  • objasniti razliku između postupanja u skladu s etikom i instrumentima ljudskih prava u odnosu na praksu koja se zasniva na osobnoj etici, zdravorazumskom ili tradicijskom postupanju
Praktične i generičke vještine:
  • Sposobnost za samostalno učenje i nadogradnju znanja
  • Sposobnost analize i sinteze gradiva
  • Sposobnost kritičkog preispitivanja informacija
  • Sposobnost iznošenja argumenata u grupnoj diskusiji
  • Sposobnost komunikacije sa stručnjacima dodirnih područja
  • Vještina pismenog izražavanja i strukturiranog prikaza informacija o određenoj temi
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Studenti će tijekom predavanja dobivati upute o dijelovima literature koju trebaju proučiti, a temeljem čega će se voditi interaktivne rasprave

Obavijesti