DJECA U SKRBI:
Djeca u skrbi
Djeca u skrbi
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166852
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Osnovni podaci
Djeca u skrbi Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166852
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
Ajduković, M., Kregar Orešković, K. i Laklija, M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 93-118
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B.; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima; Ljetopis socijalnog rada (2008), str. 185-213
Brašnić, E., Ajduković, M. + Ručević, S.; Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima.; Dijete i društvo (2009), str. 157-179
Ivković, Đ. i Žižak, A.; Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj: analiza stanja i prijedlog smjernica; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2010)
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku (2011), str. 291-309
Laklija, M. i Sladović Franz, B.; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji.; Sirius (2013)
Povelja o pravima djece i mladih u izvanobiteljskom smještaju; Dijete i društvo (2005)
Sladović Franz, B. i Branica, V.; The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care; European Journal of Social Work (2013), str. 137-152
Vidović, L. i Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2010)
Žižak, A., Koller-Trbović, N., Jeđud-Borić, I., Maurović, I., Mirosavljević, A. i Ratkajec Gašević, G.; Što nam djeca govore o udomiteljstvu?; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2012)
Ajduković, M.; Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Europi.; Revija za socijalnu politiku (2004), str. 299-321
Killen, K.; Smještaj djece izvan obitelji - odvajanje od roditelja i uspostava odnosa s novim skrbnicima; Društvo za psihološku pomoć (2001), str. 377-402
Sladović Franz, B; Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i DZZOMB (2003)
Sladović Franz, B; Odabir izvanobiteljskog smještaja djece ugroženog razvoja u obitelji; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 215-228
Sladović Franz, B; Mišljenje stručnjaka o izdvajanju djece iz obitelji: rezultati intervjua; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 115-130
Opis predmeta
1. Upoznati se sa specifičnostima psihosocijalnog razvoja djece u alternativnoj skrbi
2. Razumjeti i objasniti načela i paradigmu suvremenih intervencija u zaštiti djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive socijalnog rada
3. Razvijati vještine planiranja i provedbe istraživanja i planiranja unapređenja u alternativnoj skrbi za djecu
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • Razlikovati vrste izvanobiteljskog smještaja djece i specifičnosti života u različitim oblicima alternativne skrbi za djecu
 • Objasniti načela skrbi za djecu i modele zaštite djece
 • Interpretirati prava djece u izvanobiteljskom smještaju i odnos roditeljskih i dječjih prava
 • Analizirati razloge izdvajanja djece iz biološke obitelji te roditeljske i rizične čimbenike koji prethode alternativnoj skrbi
 • Opisati hrvatski pravni okvir i suvremenu praksu socijalne skrbi za djecu
 • Analizirati psihosocijalno funkcioniranje djece u skrbi s istraživačkog i teorijskog aspekta
 • Planirati izlazak djece iz skrbi u samostalan život ili povratak u obitelji
 • Usporediti dugotrajno udomiteljstvo i posvojenje
 • Sažeti modalitete posvojenja u kontekstu alternativne skrbi za djecu
Praktične i generičke vještine:
 • Vještina kritičkog promišljanja o oblicima alternativne skrbi za djecu te značaju prikladnog odabira, planiranja smještaja i izlaska iz alternativne skrbi
 • Sposobnost uočavanja specifičnosti obiteljskopravnih odnosa između roditelja i djece i ulogu sustava socijalne skrbi
 • Vještina povezivanja načela i etičnog postupanja u praktičnom radu s djecom u alternativnoj skrbi
 • Vještina planiranja i provedbe istraživanja i prijedloga unapređivanja kvalitete za djecu u skrbi i programa podrške ustanovama i zamjenskim obiteljima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Procjenjivati će se angažiranost i uspješnost studenata prilikom rasprava slijedom predavanja i sudjelovanje u grupnim vježbama.

Procjenjivati će se kvaliteta integracije stečenih znanja primijenjenih u planiranju i provedbi istraživanja i planiranja programa unapređenja kvalitete djece u skrbi a koja je opisana u pismenom radu.

Obavijesti