VIOLENCE IN PARTNERSHIP AND FAMILY RELATIONS:
Violence in Partnership and Family Relations
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Violence in Partnership and Family Relations
Study: Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
Code: 70151
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Lecturers: Ines Rezo Bagarić , mag. psych. - Lectures
dr. sc. Nika Sušac - Lectures
Exam dates:
  • 16. 11. 2020.
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Violence in Partnership and Family Relations Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
5.0 70151
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Marina Ajduković Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 23/I
Lecturer Consultations Location
Ines Rezo Bagarić , mag. psych. (Lectures) Nazorova 51, room 24
dr. sc. Nika Sušac (Lectures) Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 11a
Literature
Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Low A. i Sušac, N.; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama - Priručnik za voditelje programa; Društvo za psihološku pomoć (2010)
Ajduković, M. i Pavleković, G.; Nasilje nad ženom u obitelji; Društvo za psihološku pomoć (2004)
Ajduković, M. i Ručević, S.; Nasilje u vezama mladih; Medicus, 18 (2) (2009), str. 217-225
Cesar, S. i sur.; Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama; CESI (2004)
Hodžić A.; Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj; CESI (2007)
Vlada Republike Hrvatske; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine; Narodne novine, 20/2011 (2011)
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine, 137/2009 (2009)
Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.; Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih.; Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece (2009)
Ajduković, M. i Ajduković, D.; Partnerski odnosi u vrijeme COVID-19 krize: Kako sačuvati dobre odnose, spriječiti ili/i zaustaviti nasilje?. U: Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke; Hrvatska psihološka komora (2020), str. 116-125
Description
The course is focussed on violence in close relations among adults - young men and women, men and women. Defining violence and forms of violence in partner relations and family. Violence against women in families. (Inter)Generational transfer of violence in families. Dynamics of violence in partner relations.
Health, social and psychological consequences of exposure to violence. Psychological profile of violent individuals. Crisis interventions with victims of violence. The role of the Social Care Centre (CZSS) in the work with victims of domestic violence. The role of civil society associations in the work with victims and perpetrators of violence
Psycho-social treatment of perpetrators of violence in families. Inter-professional co-operation and networking of services for victims and perpetrators of violence. Attitudes and convictions of experts (professionals). Preventive action with young people. Gender and feminist perspective. Current research.
Exam dates
16. 11. 2020.
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply