PREDMETI:
Katedra za socijalnu politiku
Predmeti koje izvode članovi Katedre za socijalnu politiku

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Civilno društvo i javna uprava 1 5.0
0,0,0
INFO
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici 1 7.0
0,0,0
INFO
Sustavi socijalne politike 1 10.0
0,0,0
INFO
Pristup socijalnim pravima 2 5.0
0,0,0
INFO
Sustavi socijalne politike 2 10.0
0,0,0
INFO
Civilno društvo i socijalna politika 3 6.0
0,0,0
INFO
Isključenost i koncepti socijalnog uključivanja 3 6.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Civilno društvo i socijalna politika 1 4.0
1,0,0
INFO
Demografski procesi i socijalna politika 1 4.0
1,0,0
INFO
Ekonomija javnog sektora / socijalne države 1 4.0
0,0,0
INFO
Siromaštvo i socijalna isključenost 1 4.0
1,0,0
INFO
Sustavi socijalne politike 1 7.0
1,0,0
INFO
Civilno društvo i javne politike 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Civilno društvo i javne politike 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Socijalna država i socijalna sigurnost 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Socijalna država i socijalna sigurnost 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Teorije i sustavi socijalne politike 3 8.0
1,0,0
INFO
Odabrana poglavlja iz socijalne politike 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Civilno društvo 9 4.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove socijalne politike 2 6.0
0,0,0
INFO
Osnove socijalne politike - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Religije i socijalna pitanja 2 3.0
0,0,0
INFO
Marginalne grupe 3 3.0
0,0,0
INFO
Marginalne grupe - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Menadžment u socijalnom sektoru 3 3.0
0,0,0
INFO
Menadžment u socijalnom sektoru - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Ekonomija socijalne politike 4 4.0
0,0,0
INFO
Europska socijalna politika 5 5.0
0,0,0
INFO
Europska socijalna politika - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici 5 3.0
0,0,0
INFO
Sustavi socijalne pomoći 6 3.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika Hrvatske 8 6.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika Hrvatske - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Civilno društvo i socijalna politika 1 5.0
0,0,0
INFO
Comparative Social Policy 1 5.0
1,1,1
INFO
Europska socijalna politika 1 7.0
0,0,0
INFO
Europska socijalna politika 1 5.0
0,0,0
INFO
Europska socijalna politika - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Marginalne grupe 1 3.0
0,0,0
INFO
Marginalne grupe - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Menadžment u socijalnom sektoru 1 3.0
0,0,0
INFO
Metode analize u socijalnoj politici 1 8.0
0,0,0
INFO
Metode analize u socijalnoj politici - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Siromaštvo i socijalna isključenost 1 5.0
0,0,0
INFO
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo 1 5.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika i socijalni razvoj 1 7.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika i socijalni razvoj - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici 1 3.0
0,0,0
INFO
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Ekonomija socijalne politike 2 3.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Osnove socijalne politike 2 7.0
0,0,0
INFO
Osnove socijalne politike - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Religije i socijalna pitanja 2 3.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika Hrvatske 2 7.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika Hrvatske - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni marketing 2 8.0
0,0,0
INFO
Sustavi socijalne pomoći 2 3.0
0,0,0
INFO
Sustavi socijalne pomoći 2 3.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove socijalne politike 6 5.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Socijalna politika Hrvatske 1 3.0
0,0,0
INFO