SUSTAVI SOCIJALNE POLITIKE:
Sustavi socijalne politike
Sustavi socijalne politike
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166841
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
prof. dr. sc. Zoran Šućur
prof. dr. sc. Zdenko Babić
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
prof. dr. sc. Vlado Puljiz
Osnovni podaci
Sustavi socijalne politike Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
7.0 166841
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

zimski semestar ponedjeljkom u 9:00 sati

ljetni semestar četvrkom u 10:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 5f
prof. dr. sc. Vlado Puljiz
Literatura
Clasen, J. (ed.); Comparative Social Policy. Concepts, Theories and Methods; Blackwell Publishers (1999)
Cochrane, A., Clarke, J., Gewirtz, S.; Comparing Welfare States.; Sage Publications. (2001)
Esping-Andersen, G. (ed.); Welfare States in Transition; UNISRD/Sage. (2001)
Esping-Andersen, G.; Social Foundations of Postindustrial Economies.; Oxford University Press. (1999)
Gillon, C. et al; Social Security Pensions.; Geneva: ILO. (2000)
Hill, M.; Social Policy - A Comparative Analysis.; Prentice Hall. (1996)
Pierson, P.; Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment.; Cambridge University Press. (1996)
Puljiz, V., Bežovan, G., Šućur, Z., Zrinščak, S.; Socijalna politika. Povijest, sustavi, pojmovnik.; Zagreb: Pravni fakultet (2005)
Puljiz, V., Bežovan, G., Matković. T, Šućur, Z., Zrinščak, S.,; Socijalna politika Hrvatske; Zagreb: Pravni fakultet (2008)
Puljiz, V. (ur.); Hrvatska kao socijalna država.; Zagreb: RSP, CID. (1996)
Zrinščak, S. (ur.); Globalizacija i socijalna država. Zagreb:; RSP, SSSH. (1998)
Anheier, H.; Civil Society: Measurement and Policy Dialogue.; London: Arthscan. (2004)
The World Bank.; Averting Old Age Crisis; Washington: The World Bank. (1994)
Bouillet, D., Bračić-Ružić, G., Zrinščak, S.; Neki aspekti zaštite obitelji u Republici Hrvatskoj s obzirom na europski kontekst; Zagreb: DZZOMM. (2002)
Cazes, S. and Nesporova, A.; Labour markets in transition: Balancing flexibility + security in Central and Eastern Europe.; Geneva: ILO. (2003)
Bežovan, G. (ur.; Europeizacija stambene politike, u: Europske stambene inicijative; Zagreb: Naklada MD (1994), str. 13-43
Gough, I., Bradshaw, J., Ditch, J, Eardley, T., Whiteford, P; Social Assistance in OECD Countries; Journal of European Social Policy (1997), str. 17-43
Held, D., McGrew, A; The Global Transformations Reader.; Polity Press. (2003)
Kausch, I. (ed.); Employment and Labour Market Policy in South Eastern Europe.; Friedrich Ebert Stiftung. (2000)
Lux, M.; Housing Policy: An End or a New Beginning?; Budapest:OSI/LGI (2003)
Palier, B.; La reforme des systemes de sante.; Paris: PUF. (2004)
Puljiz, V., Bouillet, D. (ur.); Nacionalna obiteljska politika.; Zagreb: DZZOMM. (2003)
Rubery, J. Grimshaw, D.; The Organization of Employment. An International Perspective.; Basingstoke: Palgrave Macmillan (2003)
Socijalna politika i nezaposlenost; tematski broj časopisa Revija za socijalnu politiku, br. 3. (1997)
Vlade Republike Hrvatske.; Strategija razvitka mirovinskog sustava i sustava socijalna pomoći i socijalne skrbi; Zagreb: Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske. (2002)
Šućur, Z.; Socijalna pomoć u Hrvatskoj: budući pravci razvoja; Revija za socijalnu politiku 3-4 (2000), str. 257-271
Šućur, Z.; Razvoj socijalne pomoći i socijalne skrbi u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata; Revija za socijalnu politiku 1 (2003), str. 1-22
Wall, A., Owen, B.; Health Policy; London and New York: Routledge. (2002)
Wall, A. (ed.); Health Care Systems in Liberal Democracies.; London and New York: Routledge. (1996)
Zrinščak, S.; Izazovi decentralizacije u zdravstvenom sustavu, Hrvatska javna uprava; Hrvatska javna uprava 2(2): (2000), str. 223-241
Tržište rada i socijalna politika; tematski broj časopisa Financijska teorija i praksa, br. 4. (2003)
Revija za socijalnu politiku,; (1994)
Journal of European Social Policy,; (1991)
International Review of Social Security,; (1991)
International Labour Review,; (1990)
Socijalno stanovanje u Europi.; Društvena istraživanja, broj 2, (1992)
Opis predmeta
1. razumjeti suvremeni razvoj pojedinih sustava socijalne politike u Hrvatskoj i zapadnim zemljama uzimajući u obzir povijesne determinante tog razvoja
2. pružiti znanja o razvoju socijalne države i socijalne politike iz komparativne perspektive
3. analizirati reforme socijalnih politika u europskom kontekstu
4. raspraviti ulogu socijalne zaštite i sustava socijalne politike u razdobljima krize
5. analizirati i kritički vrednovati promijenjenu ulogu države u suvremenoj socijalnoj politici i društvenu odgovornost gospodarstva
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

 

Analiza

 • analizirati posebnosti razvoja socijalne politike i socijalne države u Hrvatskoj i drugim europskim/zapadnim zemljama
 • analizirati razvoj odabranih sustava socijalne politike u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama
 • povezati razvoj sustava socijalne politike s povijesnim, ekonomskim i sociokulturnim okolnostima
 • kategorizirati pojedine sustave socijalne politike u Hrvatskoj u određene modele ili režime socijalne politike

Sinteza

 • izraditi pregled razvoja pojedinih sustava socijalne politike u određenom razdoblju ili zemljama
 • formulirati reformske ciljeve u određenim područjima socijalne politike
 • pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti usmjerenih stabilizaciji ili poboljšanju efikasnosti sustava socijalne politike

Vrednovanje

 • ocijeniti dosadašnji razvoj socijalne politike ili sustava socijalne politike u Hrvatskoj ili drugim zemljama
 • usporediti odgovore/reakcije socijalnih sustava pojedinih zemalja na slične izazove ili rizike
 • preispitati i vrednovati utjecaj pojedinih mjera u određenim područjima socijalne politike
 • pripremiti reformske mjere i prioritete u pojedinim sustavima socijalne politike

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • sustavno i smisleno argumentirati stajališta
 • kritički koristiti literaturu
 • koristiti formu eseja u obradi tema socijalne politike
 • kritički promišljati o javnim politikama
 • povezivati modele s konkretnim situacijama
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Oblici provjere znanja

 

Oblik provjere znanja

1.1. Esej

1.2. Usmeni ispit

 

1.1. Esej

Od studenta se traži da samostalno pripremi pisani esej u kojem će obraditi temeu vezanu za određeni sustav ili područje socijalne politike. O temi eseja raspravlja se na ispitu.

 

1.2. Usmeni ispit

Uključuje pitanja u kojima se traži povezivanje pojmova i teorijskih pristupa, njihovo uspoređivanje i kritičko vrednovanje, primjena teorijskih pristupa i modela na društvenu stvarnost.

 

2. Kriteriji provjere znanja

Završna ocjena na kolegiju formira se kao prosjek ocjene eseja i ocjene usmenog ispita.

Obavijesti