OBAVIJESTI:
Socijalna politika i socijalni razvoj

Horvatić Petra         5 (19)

Juranović Magdalena   5 (18)

Marijana Egredžija 4 (16)

Vidović Klara         3 (15)

Mandić Tomislav   3 (14,5)

Magdalena Čondić 3 (14,5)

Antonija Bajtor     3 (14)

Ovčar Matea          2 (12)

Andrea Suša           2 (11)

Franković Lana      1 (9)

 

Upis ocjena u srijedu 26.2 od 10-10:45h u kabinetu 15.

Popis obavijesti