OBAVIJESTI:
Socijalna politika i socijalni razvoj

 

Stojković Lucija      3 (14,5)

Ivona Primorac       3 (13,5)

Bekavac Antonija    3 (13,5)

Kocijan Dijana         3 (13,5)

Kušt Dorotea           3 (13)

Majstorović Kristina 2 (12)

Martinović Sara       2  (12)

Sokolović Rebeka   2 (11,5)

Ramljak Stipa         2 (11)

 

Upis ocjena u srijedu 14.6 u sobi 15 u 10:00h.

 

 

 

 

 

Popis obavijesti