OBAVIJESTI:
Socijalna politika i socijalni razvoj

Njegovec Marijana   (15)  3

Birkić Maja               (13)  3

Bing Morana           (12,5) 3

Pehlić Ana                (13)  3

Kučina Monika         (11)   2

Nikolina Batista       (11,5) 2

Diklić Marina           (9,5)    1

Gjačević  Josipa     (8,5)   1

Hrenar    Dijana      (8,5)   1

 

Upis ocjena u srijedu 27. travnja 10-11h u kabinetu 15.

 

Popis obavijesti