OBAVIJESTI:
Socijalna politika i socijalni razvoj

 

Genoveva Krsnik 1 (8,5)

Marija Horvat       3 (13,5)

Marina Rajčević  2 (12)

Andreja balaž     3  (14)

Ivana Ćurak         2 (11)

Iva Kepec            2  (12)

Ana-Marija Hapavel 1 (4,5)

Iva Valenčić             4 (16)

Kristina Pogačić      2 (12)

Jelena Jurić              3 ( 13,5)

Mateja Mandić           3  (15)

Amanda Mataija       2 (11,5)

Petra Lovasić          3 (14)

Nikolina Šešek         3 (13)

Maja Đukanović      5 (18,5)

Dina Martinović         1 (0)

 

Upis ocjena u kabinetu 15 kod prof. Babića u srijedu 4.3 od 10-11h.,

 

Popis obavijesti