OBAVIJESTI:
Socijalna politika i socijalni razvoj
Obavijesti
Horvatić Petra         5 (19) Juranović Magdalena   5 (18) Marijana Egredžija 4 (16) Vidović Klara         3 (15) Mandić Tomislav   3 (14,5) Magdalena Čondić 3 (14,5) Antonija Bajtor     3 (14) Ovčar Matea          2 (12) Andrea Suša           2 (11) Franković Lana      1 (9)   Upis ocjena u srijedu 26.2 od 10-10:45h u kabinetu 15.