OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika Hrvatske
Socijalna politika Hrvatske
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 2. semestar
Šifra: 70230
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Ispitni rokovi:
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna politika Hrvatske Socijalna politika - pripremni seminari - 2. semestar
7.0 70230
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
Literatura
V. Puljiz, G. Bežovan, T. Matković, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Zagreb: Pravni fakultet (2008)
Zakon o socijalnoj skrbi; NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07
G. Bežovan; Civilno društvo; Zagreb: Nakladni zavod Globus (2005), str. 11-96, 213-272
G. Bežovan; Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarivanja; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 89-106
V. Puljiz; Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 3-20
Z. Šućur; Pristup pravima opće socijalne pomoći; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 21-38
Z. Šućur; Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj; Financijska teorija i praksa, 29(1) (2005), str. 37-58
Ž. Potočnjak; Najniža mirovina; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), str. 557-586
V. Puljiz; Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 1-18
V. Puljiz; Reforme sustava socijalne politike u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku, 8(2) (2001), str. 159-180
G. Bežovan, S. Zrinščak; Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nova uloge lokalnih vlasti; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 239-258
Pravci budućeg razvoja sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 291-299
V. Puljiz, S. Zrinščak; Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 9(2) (2002), str. 117-138
Decentralizacija socijalnih službi. Nacrt modela; Revija za socijalnu politiku, 10(1) (2003), str. 69-84
Opis predmeta
Teorije socijalne politike i socijalne države relevantne za Hrvatsku.
Povijest socijalne politike u Hrvatskoj, razdoblje poslije Drugog svjetskog rata.
Ustavna osnova socijalne politike.
Proračun, porezi, prirezi, doprinosi, socijalni transferi.
Socijalna politika u 1990-tim - Socijalni program.
Politika socijalne skrbi, Zakon o socijalnoj skrbi, decentralizacija socijalne skrbi, lokalne socijalne države, statistički pokazatelji korisnika socijalnih prava.
Socijalna politika i porezna politika, neizravne mjere socijalne politike.
Socijalno osiguranje u Hrvatskoj: mirovine-nasljedstvo, kriza sustava, reforme i razvojni problemi; zdravstvo-nasljedstvo, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, reforme sustava, privatizacija i razvojni problemi; zapošljavanje-pasivne i aktivne mjere politike zapošljavanja, kretanje nezaposlenosti, programi zapošljavanja.
Obiteljska politika - dječji doplatak, usluge za djecu, porodni dopusti.
Stambena politika- nasljedstvo, stambeni programi, izravne i neizravne mjere stambene politike, subvencioniranje najamnina i troškova stanovanja, socijalno stanovanje, statistički podatci o standardu stanovanja.
Kombinirana socijalna politika - suradnja s organizacijama civilnog društva, udruge, zaklade, ustanove i zadruge, uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici, načelo supsidijarnosti.
Obrazovna politika-mjere socijalne politike.
Žrtve rata-socijalna prava branitelja.
Ispitni rokovi
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.