OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika Hrvatske
Socijalna politika Hrvatske
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 44132
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
doc. dr. sc. Danijel Baturina
doc. dr. sc. Jelena Matančević
Ispitni rokovi:
  • 04. 02. 2020.
  • 18. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna politika Hrvatske Socijalni rad - 8. semestar
6.0 44132
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
doc. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
V. Puljiz, G. Bežovan, T. Matković, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Zagreb: Pravni fakultet (2008)
Zakon o socijalnoj skrbi; NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07
G. Bežovan; Civilno društvo; Zagreb: Nakladni zavod Globus (2005), str. 11-96, 213-272
G. Bežovan; Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarivanja; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 89-106
V. Puljiz; Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 3-20
Z. Šućur; Pristup pravima opće socijalne pomoći; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 21-38
Z. Šućur; Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj; Financijska teorija i praksa, 29(1) (2005), str. 37-58
Ž. Potočnjak; Najniža mirovina; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), str. 557-586
V. Puljiz; Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 1-18
V. Puljiz; Reforme sustava socijalne politike u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku, 8(2) (2001), str. 159-180
G. Bežovan, S. Zrinščak; Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nova uloge lokalnih vlasti; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 239-258
Pravci budućeg razvoja sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 291-299
V. Puljiz, S. Zrinščak; Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 9(2) (2002), str. 117-138
Decentralizacija socijalnih službi. Nacrt modela; Revija za socijalnu politiku, 10(1) (2003), str. 69-84
Opis predmeta
U okviru predmeta socijalna politika Hrvatske stječu se znanja o stanju i prioritetima razvoja socijalne države u Hrvatskoj. Polaznici na taj način unaprjeđuju svoje mogućnosti razumijevanja, analiziranja i prepoznavanja problema socijalnog razvoja te trendova razvoja socijalne države u Hrvatskoj, kao i značenja razvoja socijalne države za socijalni, politički i gospodarski razvoj zemlje. Kroz predmet studenti stječu vještine raspravljanja o socijalnim problemima i potrebnim socijalnim programima, ali i sačinjavanja programa socijalne politike.

Sadržaj predmeta
* Predindustrijsko hrvatsko društvo i počeci socijalne politike.
* Socijalni problemi i socijalna politika u Hrvatskoj između dva rata.
* Socijalna politika u razdoblju između 1945. - 1990.
* Domovinski rat, njegove posljedice i socijalna politika Hrvatske.
* Ustav Republike Hrvatske i socijalna politika.
* Struktura i vrednote hrvatskog društva i socijalna politika.
* Prognanici i izbjeglice.
* Žrtve rata.
* Zapošljavanje i nezaposlenost.
* Socijalno osiguranje.
* Zdravstvena politika.
* Stambena politika.
* Politika prema obitelji.
* Obrazovna politika.
* Socijalni program.
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:
- prepoznati i objasniti stanje, prioritete i izazove socijalne politike u hrvatskoj
- razumjeti, analizirati i prepoznati probleme socijalnog razvoja i trendova socijalne politike u Hrvatskoj
- prepoznati i objasniti značenje razvoja socijalne politike za socijalni, politički i gospodarski razvoj zemlje
- procijeniti utjecaj mjera socijalne politike na socijalni i gospodarski razvoj zemlje
- odrediti prioritete socijalne politike u okviru razvojnih problema socijalne države u Hrvatskoj
Praktične i generičke vještine:
Nakon uspješno savladanog kolegija, student će moći:
 učinkovito sudjelovati u timskom radu
 samostalno prezentirati stručne sadržaje široj publici
 stručno raspraviti o socijalnim problemima i potrebnim socijalnim intervencijama
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
Oblici provjere znanja
1.1. Pismeni ispit
Razina znanja (Zakon o HKO, NN 22/2013.): Razina 6.
1.2. Usmeni ispit
Razina znanja (Zakon o HKO, NN 22/2013.): Razina 6.
Bodovna skala:
Nedovoljan (1): < 50%
Dovoljan (2): 50 – 60%
Dobar (3): 60 – 75%
Vrlo dobar (4): 75 – 90%
Odličan (5): > 90%