OBAVIJESTI:
Socijalna politika Hrvatske
Obavijesti
Literatura za polaganje ispita od 2019. godine: Bežovan, G. i sur. (2019.) Socijalna politika Hrvatske, II. izdanje, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17