SOCIJALNA EKONOMIJA I SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO:
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Repozitorij
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 170984
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
doc. dr. sc. Danijel Baturina
Ispitni rokovi:
  • 08. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 170984
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
Babić, Z. i Račić, D.; Zadrugarstvo u Hrvatskoj: trendovi, pokazatelji i perspektiva u europskom kontekstu; Sociologija i prostor (2011), str. 287-311
Baturina, D.; Konceptualiziranje socijalnog poduzetništva i izazovi razvoja područja; Ekonomska misao i praksa (2013), str. 123-142
Borzaga, C. i Galera, G; Promicanje razumijevanja zadruga u stvaranju boljeg svijeta. Doprinos EURICSE-a Međunarodnoj godini zadruga; (2013)
Defourny, J. Nyssens, M.; The EMES Approach of Social Enterprise in a comparative perspective.; (2012)
Defourny, J. and Nyssens, M.; Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models; VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (2017)
European Commision.; A map of social enterprises and their eco-systems in Europe.; (2015)
Vlada RH; Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine; Vlada Republike Hrvatske. (2015)
Vincetić, V. Babić, Z. Baturina, D.; Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva hrvatske u komparativnom kontekstu.; Ekonomski pregled (2013), str. 256-278
CIRIEC-International, i Europski gospodarski i socijalni odbor; Najnovija kretanja u okviru socijalne ekonomije u Europskoj uniji. Sažetak izvješča; Europski gospodarski i socijalni odbor. (2017)
Opis predmeta
Socijalna ekonomija i posebice socijalno poduzetništvo su novi koncepti u našem kontekstu. Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom i nastankom socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije, razumijevanje različitih perspektiva socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije i uloge zakonskog i institucionalnog okvira za njihov razvoj. Cilj je i upoznavanje s područjima djelovanja socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije te analiziranje mogućnosti i barijera razvoju socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije u našim uvjetima. Dodatni cilj je osposobiti studente za potencijalno razvijanje socijalno poduzetničkih projekata te kreiranje inicijativa socijalne ekonomije učeći iz primjera dobre prakse i stjecanjem vještina i znanja neophodnih za kreiranje inicijativa socijalne ekonomije i/ili poduzetništva.
Ispitni rokovi
08. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Obavijesti