OBAVIJESTI:
Marginalne grupe - seminar
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, uvodni susret iz kolegija Marginalne grupe-seminar bit će održan 9. listopada 2020. u 11.00 sati  putem Google meet-a. Pozivnicu za susret će upisani studenti dobiti na svoje službene e-mail adrese. Ako dođe do promjena plana, ovdje ćete biti pravovremeno obaviješteni. Lp, Josip Pandžić