CIVILNO DRUŠTVO I SOCIJALNA POLITIKA:
Civilno društvo i socijalna politika
Civilno društvo i socijalna politika
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166868
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Izvođači: prof. dr. sc. Jasminka Ledić - Predavanja
Osnovni podaci
Civilno društvo i socijalna politika Socijalna politika - 1. semestar
4.0 166868
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasminka Ledić (Predavanja)
Literatura
G. Bežovan/S. Zrinščak; Civilno društvo u Hrvatskoj; Zagreb: Jesenski i Turk. (2007)
G. Bežovan; Izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Zagreb. CERANEO (2011)
Ascoli U., Ranci C., (eds.); Dilemmas of the Welfare Mix - The New Structure of Welfare in an Era of Privatisation.; New York: Kluwer Academoc/Plenum Publishers. (2002)
A. L. Mattheis, (ed.); Nordic Civic Society Organisations and Future of Welfare Services- A Model for Europe?,; Copenhagen: Norden. (2011)
Opis predmeta
1. Razumjeti pojmove civilno društvo, neprofitni sektor, treći sektor, socijalna ekonomija te druge povezane koncepte
2. Razumjeti važnost kulturno-povijesnog razvoja i uloge civilnog društva u socijalnoj politici u suvremenim društvima
3. Usvojiti spoznaje o suvremenim teorijama civilnog društva, odnosu civilnog društva i drugih dionika
4. Usvojiti dosadašnje spoznaje o konceptu kombiniranog modela socijalne politike sa svim relevantnim policy činjenicama o statusa civilnog društva u Hrvatskoj
5. Razumjeti ulogu civilnog društva u procesima decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije
6. Kritički vrednovanja utjecaj civilnog društva u Hrvatskoj
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti će u okviru ovog kolegija:

  1. Objasniti i razlikovati konceptualna određenja i zakonske oblike civilnog društva
  2. Diskutirati ulogu civilnog društva u socijalnoj politici u suvremenim društvima
  3. Interpretirati dosadašnje spoznaje o konceptu kombiniranog modela socijalne politike sa svim relevantnim policy činjenicama o statusa civilnog društva u Hrvatskoj
  4. Ocijeniti obilježja suradnje civilnog društva s državom te ulozi civilnog društva u procesima decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije
  5. Vrednovati i zaključiti o utjecaju civilnog društva u Hrvatskoj
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  1. Učinkovito sudjelovati u timskom radu
  2. Samostalno prezentirati usvojene sadržaje znanstvenoj publici
  3. Argumentirano zagovarati načela samoorganizacije i prakticiranja civilno-društvenih vrlina u društvu
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Ispit se polaže usmenim putem te pisanjem eseja na predmetnu temu

Obavijesti