OBAVIJESTI:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom

Studenti koji će biti na grupnim susretima 6.5.2019. godine izvješće će slati doc. dr. sc. Buljevcu na e-mail mbuljevac@pravo.hr, a oni koji će biti 13.5.2019. godine prof. dr. sc. Leutar na e-mail zleutar@pravo.hr

Popis obavijesti