OBAVIJESTI:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom

Centar za rehabilitaciju Zagreb: Prvi susret prakse bit će u ponedjeljak 18.3. u 8:30 na lokaciji Sloboština, Nikole Andrića 3. Javiti se terenskoj nastavnici Adi Filipaj.

Popis obavijesti