OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 62100
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji Socijalni rad - 4. semestar
2.0 62100
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
nema;
Opis predmeta
Terenska praksa vezana za kolegij "Socijalni rad s obitelji" provodi se tijekom četvrtog semestra preddiplomskog studija socijalnog rada, u ukupnom trajanju od 60 sati (od čega je min. 40 sati neposredan rad s korisnikom). Na početku studenti trebaju prisustvovati orijentacijskom susretu prilikom kojeg se upoznaju s ustanovama i udrugama u kojima se može obavljati praksa, voditeljima prakse na fakultetu te terenskim instruktorima (mentorima prakse iz ustanova/udruga). Temeljem vlastitog interesa i u skladu s definiranim brojčanim mogućnostima primanja studenata u određene ustanove/udruge, svaki student odabire područje u kojem želi obaviti svoju praksu. Nakon toga slijedi odlazak u ustanovu/udrugu te upoznavanje s korisnicima ustanove/udruge. Ovdje studenti imaju priliku, prema aktualnim potrebama i osobnim afinitetima, odabrati jednog korisnika s kojim će se kontinuirano susretati kroz cijeli semestar i tako realizirati zadani program/ciljeve prakse. U okviru terenske prakse studenti dobivaju određene zadatke i naputke te zatim individualno dogovaraju susrete koji se ovisno o posebnostima i potrebama korisnika u pravilu trebaju održavati svaki tjedan bar jednom, u kontinuitetu kroz čitav 4. semestar. Tijekom tog vremena studenti se u suradnji s mentorom prakse upoznaju i s načinom funkcioniranja ustanove/ udruge u kojoj provode terensku praksu te po mogućnosti trebaju upoznati i korisnikovu obitelj (biološku, udomiteljsku) ili se na drugi način informirati o svim njenim posebnostima.
Ciljevi terenske prakse:
1. Razvijanje sposobnosti shvaćanja korisnikovog konteksta - steći uvid i kritički promišljati o specifičnim životnim okolnostima korisnika, o načinu njegova života, obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zadaća i uloga u specifičnom okruženju (institucionalni smještaj, udomiteljske obitelji ili obitelji pod rizikom, posebice tamo gdje je izrečena neka mjera obiteljsko-pravne zaštite),
2. Stjecanje uvida u funkcioniranje obitelji korisnika (biološke, udomiteljske) ? vježbanje vještine prikupljanja podataka i pisanja obiteljske anamneze,
3. Upoznavanje rada ustanove/udruge preko koje korisnik i njegova obitelj ostvaruju određenu vrstu pomoći/podrške, te djelokruga poslova socijalnog radnika u tom kontekstu.
4. Usvajanje vještina uspostavljanja dobrog početnog kontakta s korisnikom, razvijanje kvalitetnog odnosa, definiranje granica i jasnih uloga u radu s korisnikom, usvajanje vještine uspješnog završavanja formalnog odnosa s korisnikom.
5. Razvijanje senzibilnosti i razumijevanja studenata za potrebe korisnika, kreativnosti i komunikacijskih vještina u pristupu studenata korisniku, djelovanje u skladu s potrebama korisnika (uvažavanje korisničke perspektive pri planiranju aktivnosti i realizaciji programa rada s korisnikom).
Tijekom provedbe terenske prakse studenti su dužni redovito sudjelovati u terenskom radu, organiziranim konzultativnim grupnim susretima i individualnim konzultacijama s terenskim instruktorima i voditeljima prakse na fakultetu. Obaveza studenata je pisati dnevnik prakse u kojem bilježe svaki susret s korisnikom, tijek susreta, sadržaje i aktivnosti kojima su se bavili te zapažanja o korisnikovim potrebama, emocionalnom stanju, ponašanju, socijalnom funkcioniranju korisnika i korisnikove obitelji te vlastite doživljaje vezane uz realizirani susret s korisnikom. Uz dnevnih prakse prilaže se opis ustanove/udruge preko koje je terenska praksa odrađena te obiteljska anamneza korisnika s kojim je realizirana terenska praksa. Ovjereni dnevnik od mentora ustanove (terenskog instruktora), predan predmetnom nastavniku na fakultetu, uvjet je za ostvarivanje potpisa iz terenske prakse na kraju semestra.
Ispitni rokovi