SOCIAL WORK IN EDUCATION:
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Social Work in Education
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 84870
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Osnovni podaci
Social Work in Education Socijalni rad - 6. semestar
3.0 84870
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Petkom od 13:00 do 15:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
Literatura
Dupper, D.R.; School Social Work: Skills+Interventions for Effective Practice; John Wiley + Sons, Inc. (2003)
Jongsma, E.; The school counseling and school social work- treatment planner; John Wiley + Sons, Inc. (2012)
Constanble, R., McDonald, Sh.+Flynn, J.; School social work - Practice, , Policy and Research Perspectives; Lyceum Books, Inc. (2002)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- definirati školski socijalni rad kao područje unutar discipline socijalnog rada,

- prepoznati sadržaj i važnost uloge socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja,

- objasniti teoriju ekološkog sustava,

- grupirati pojedine skupine socijalnih rizika učenika i njihovih obitelji,

- identificirati potrebe učenika i planirati intervencije u sklopu sustava odgoja i

obrazovanja,

- identificirati rizike škole i lokalne zajednice za uspješan ishod obrazovanja učenika,

- grupirati pojedine tipove praktičnih implikacija socijalnog radnika u sustavu odgoja i

obrazovanja (procjena potreba, konzultacije, planiranje rada),

- izdvojiti i imenovati pojedine socijalne rizike učenika na osobnoj razini, razini škole i

obitelji.

Primjena

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- razumjeti funkcije socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja,

- koristiti metode procjene potreba i rizika učenika u školskom kontekstu,

- primijeniti znanje o praktičnim implikacijama socijalnog radnika u sustavu odgoja i obrazovanja (konzultacije, procjena potreba, planiranje rada - rad s učenikom, rad s nastavnicima, suradnja s resursima/institucijama lokalne zajednice, rad s roditeljima učenika) na ublažavanju/rješavanju različitih socijalnih problema učenika,

- sprovesti povezivanje školskog, obiteljskog i institucionalnog konteksta.

Analiza

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- razlikovati pojedine oblike praktičnih implikacija socijalnog radnika (konzultacije, procjena potreba, planiranje rada - rad s učenikom, rad s nastavnicima, suradnja s resursima/institucijama lokalne zajednice, rad s roditeljima učenika),

- analizirati pojedine rizike učenika temeljem ekološke teorije,

- izdvojiti odrađene zadatke socijalnog radnika u radu s pojedinom skupinom učenika u riziku,

- usporediti ishode pojedinih intervencija u radu s učenikom i njegovom obitelji.

Sinteza

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

- osmisliti način rada s učenikom u riziku,

- planirati određene intervencije u radu s učenikom u riziku i njegovom obitelji,

- predlagati mjere i programe koje se na razini škole mogu poduzeti u svrhu smanjenja rizika,

- organizirati različite aktivnosti u školi u svrhu preveniranja razvvoja specifičnih oblika rizika u školskom kontekstu,

- upravljati procesom povezivanja škole, obitelji i resursa lokalne zajednice u svrhu preveniranja školskih i socijalnih rizika učenika i njegove obitelji.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno odrađenih obveza na predmetu student će moći:

 primijeniti znanje o ekološkoj teoriji i praktičnim implikacijama rada socijalnog radnika u neposrednom radu s učenikom, nastavnicima i roditeljima te resursima lokalne zajednice,

 razvijati vještine rada na praktičnim implikacijama socijalnog radnika u školskom kontekstu,

 prezentirati svoj rad i valorizirati pojedine ishode primijenjenih intervencija u školskom kontekstu,

 sudjelovati u stručnom radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera znanja i ishoda učenja se odvija putem pismenog i usmenog ispita.

Kriteriji ocjenjivanja temelje se na provjeri ispravnosti/točnosti pojedinih ishoda učenja.

Načini provjere pojedinih ishoda učenja su:

- provjera teorijskog znanja: usmeni ispit,

- provjera praktičnih vještina putem eseja.

Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja