OBAVIJESTI:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Repozitorij

Obvezna literatura:

 

 • Baturina, D., Berc, G., Majdak, M. (2014) Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja. Revija za socijalnu politiku, 21(1).
 • Berc, G. (2009) Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U:Prevencija poremećaja u ponašanju – stanje i perspektive. R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.). Grad Zagreb, 29-42.
 • Berc, G. i M. Buljevac (2007.) Slobodno vrijeme i mladi – preventivni aspekti. Dijete i društvo 1, 25-48.
 • Janković, J. (2002.) Školski socijalni rad, Napredak  (1), 47-59.
 • Janković, J. (2003.) Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica – izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 57-121.
 • Predavanja i nastavni materijali!

   

   Dopunska literatura:

 • Bašić, J. (2000.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 31-45.
 • Glasser, W. (2001.) Svaki učenik može uspjeti. Alinea, Zagreb.
 • Janković, J. (1996.) Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije. Zagreb, Alinea.
 • Martinović, M. (1994.) Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima, Ljetopis studijskog centra socijalnog rada  43-57.
 • Žganec, N. (1996.) Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi? Ljetopis studijskog centra socijalnog rada 3, 125-132.
Popis obavijesti