OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37657
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Ispitni rokovi:
  • 14. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37657
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Petkom od 11:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
Literatura
Baturina, D., Berc, G., + Majdak, M.; Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja; Revija za socijalnu politiku, 21(1) (2014)
Berc, G.; Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U:Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive. R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.); Grad Zagreb (2009), str. 29-42
Berc, G., + Buljevac, M.; Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti; Dijete i društvo 1 (2007), str. 25-48
Janković, J.; Školski socijalni rad; Napredak 1 (2002), str. 47-59
Janković, J.; Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica - izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2003), str. 57-121
Martinović, M.; Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada (1994), str. 43-57
Žganec, N.; Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?; Ljetopis sudijskog centra socijalnog rada 3 (1996), str. 125-132
Predavanja i nastavni materijali;
Bašić, J.; Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 31-45
Glasser, W.; Svaki učenik može uspjeti; Alinea (2001)
Ilišin.V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., + Potočnik, D.; Mladi u vremenu krize; IDIZ i Friedrich Ebert Stiftung (2013)
Janković, J.; Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije; Alinea (1996)
Janković, J., + Bašić, J.; Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2001)
Kranželić-Tavra, V., + Bašić, J.; Školski neuspjeh i napuštanje škole; Dijete i društvo 1 (2005), str. 15-28
Mijatović, A.; Sustav odgoja i obrazovanja, u: Osnove suvremene pedagogije; Hrvatski pedagoško-književni zbor (1999)
Puhovski, J; Rabotek-Šarić, Z.; Sakoman, S., + Brajša-Žganec, A; Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih; Društvena istraživanja 2-3 (2002), str. 239-260
Opis predmeta
"Socijalni rad u odgoju i obrazovanju" je izborni kolegij koji nudi znanja o ulozi i djelovanju socijalnog radnika u odgoju (dječjim vrtićima) i obrazovnom sustavu (osnovnim i srednjim školama).
Predmet je baziran na razumijevanju uloge socijalnog radnika u povezivanju predškolskih ustanova, škola, obitelji i lokalnih zajednica kako bi se ostvarili najbolji interesi djece u njihovom rastu i razvoju.

Sadržaj predmeta
- Socijalni rad - definicija i povijesni razvoj - SAD, Europa i Hrvatska
- Školski socijalni rad - uloge i funkcije
- Etički principi školski socijalnih radnika
- Socijali rad u odgojnim ustanovama
- Ekološka perspektiva u školskom socijalnom radu
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Procjena i savjetovanje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Studija slučaja
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s obiteljima
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s lokalnom zajednicom
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i međuvršnjačko nasilje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i medijacija
- Školski socijalni rad i krizne intervencije
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj - perspektive i izazovi
Ispitni rokovi
14. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.