OBAVIJESTI:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Repozitorij
Obavijesti
Obvezna literatura:   Baturina, D., Berc, G., Majdak, M. (2014) Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja. Revija za socijalnu politiku , 21(1). Berc, G. (2009) Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U: Prevencija poremećaja u ponašanju – stanje i perspektive . R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.). Grad Zagreb, 29-42. Berc, G. i M. Buljevac (2007.) Slobodno vrijeme i mladi – preventivni aspekti. Dijete i društvo 1, 25-48. Janković, J. (2002.) Školski socijalni rad, Napredak  (1), 47-59. Janković, J. (2003.) Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica – izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 57-121. Predavanja i nastavni materijali!    Dopunska literatura : Bašić, J. (2000.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 31-45. Glasser, W. (2001.) Svaki učenik može uspjeti. Alinea, Zagreb. Janković, J. (1996.) Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije. Zagreb, Alinea. Martinović, M. (1994.) Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima, Ljetopis studijskog centra socijalnog rada   43-57. Žganec, N. (1996.) Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi? Ljetopis studijskog centra socijalnog rada 3, 125-132.
  a) Redoviti dolasci na nastavu: Svi redovni i izvanredni studenti obavezni su dolaziti na nastavu.   b) Studentski rad : Svaki student treba izraditi plan rada na terenu koji će provesti vezano uz jednu od odabranih tema u području socijalnog rada u odgoju i obrazovanju ili prema svom izboru u okviru tema iz ovog područja (predložene teme se nalaze pod opcijom pročitaj više ). Jednu temu mogu obraditi dva studenta sa sličnim temama za koje će pisati svaki za sebe svoj studentski rad: izvještaj o istraženoj temi. Plan svog studentskog rada svaki student prezentira 21. ili 28. 04.2017. u terminu nastave (potrebno je pripremiti prezentaciju  s elementima struktutre studentskog rada koja se nalazi pod opcijom pročitaj više ). Nakon konzultacija s nastavnicom predmeta o planu provedbe terenskog rada, student ulazi u proces realizacije svog plana i na kraju piše izvještaj o istraženoj temi što je ujedno i pismeni dio ispita. Podaci o strukturi studentskog rada tj. izvještaja o istraživanoj temi nalaze se pod opcijom pročitaj više .    c) Izlazak na ispit: Svaki student koji s uspjehom položi pismeni dio ispita, može pristupiti  usmenom dijelu ispita. I spitni rokovi oglašeni se na mrežnim stranicama Studijskog centra socijalnog rada.