OBAVIJEST:
Socijalni rad s obitelji

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ SOCIJALNOG RADA S OBITELJI ODRŽANOG 14.04.2016.

1. KLARA JANČEC - 16,5 bodova 

2. JAKOV RADALJ - 13 bodova

3. SRĐ KATIĆ - 10,5 bodova

4. ANA-MARIJA MAJIĆ - 5 bodova

5. JOSIP KARMELIĆ - 10 bodova

 

Bodovi na pismenom ispitu imaju sljedeću vrijednost:

18,5 - 20 bodova = izvrstan (5)

16 - 18 bodova = vrlo dobar (4)

13 - 15,5 bodova = dobar (3)

10 - 12,5 bodova = dovoljan (2)

9 - 9,5 bodova = nedovoljan (1) uz mogućnost usmenog ispita

Manje od 9 boda = nedovoljan (1) bez mogućnosti usmenog ispita (osim u situacijama 8. izlaska na ispit)

 

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak 18.04. 2016. u 15.00. sati u sobi br. 9. kod izv.prof.dr.sc. Slavice Blažeka Kokorić. U istom terminu svi studenti mogu dobiti na uvid svoj pismeni ispit.

Popis obavijesti