OBAVIJEST:
Socijalni rad s obitelji

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ SOCIJALNOG RADA S OBITELJI ODRŽANOG 24.09.2015.

 

Fanita Bačić – 9,5 boda

Božana Bajan – 5 boda

Klara Jančec – 9 boda

Lucija Jezernik – 14,5 boda

Andrea Katuša – 11 boda

Sanja Maglaić – 14,5 boda

Zrinka Stojanović – 17 boda

 

 

Bodovi na pismenom ispitu imaju sljedeću vrijednost:

18,5 - 20 bodova = izvrstan (5)

16 - 18 bodova = vrlo dobar (4)

13 - 15,5 bodova = dobar (3)

10 - 12,5 bodova = dovoljan (2)

9 - 9,5 bodova = nedovoljan (1) uz mogućnost usmenog ispita

Manje od 9 boda = nedovoljan (1) bez mogućnosti usmenog ispita (osim u situacijama 8. izlaska na ispit)

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak 25.09. 2015. u 12.00. sati u sobi br. 9. kod izv.prof.dr.sc. Slavice Blažeka Kokorić. U istom terminu svi studenti mogu dobiti na uvid svoj pismeni ispit.

Popis obavijesti