OBAVIJESTI:
Socijalna psihijatrija
Obavijesti
  Begić D. Psihopatologija, drugo, dopunjeno i obnovljeno izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2014   Begić D, Jukić V, Medved V. Psihijatrija. Medicinska naklada, Zagreb, 2016   Stjepanović M, Jendričko T, Ostojić D. Uloga socijalnog radnika u socioterapijskim i psihosocijalnim postupcima kod osoba s rizikom razvoja depresije uzrokovane stresnim životnim događajima. Soc. Psihijat, 2015;43:26-33.   Štrkalj- Ivezić S, Jendričko T, Pisk Z, Martić-Biočina S. Terapijska zajednica. Soc. Psihijat, 2014;42:172-9.    Ostojić D.  Prva epizoda shizofrenije - važnost ranog otkrivanja bolesti: što o tome trebaju znati socijalni radnici. Ljetopis socijalnog rada 2012; 19:53-71.