POSEBNI PRISTUPI SAVJETOVANJU:
Posebni pristupi savjetovanju
Obavijesti
Izvedbeni plan nastave i literatura
Poštovani studenti i studentice, molim vas pogledajte niže navedene informacije, nastavni plan te popis obavezne i dopunske literature za akademsku godinu 2019./20 za kolegij Posebni pristupi savjetovanju. Želim vam uspješan semestar! izv.prof.dr.sc. Gordana Berc     Status kolegija Posebni pristupi savjetovanju : izborni ECTS:   5 (predavanja) Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, mala dvorana I/prizemlje Izvođenje nastave: PETKOM (12.15-15.45) Oblici nastave: predavanja (45 sati) Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit Obvezna literatura (ispitna literatura): Corey, G. (2007) Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Naklada Slap, Jastrebarsko (15-41, 68-95, 108-128, 195-217, 230-245, 256-280,297-323,387-427 ). Arambašić, L. (2008) Gubitak, tugovanje, podrška. Naklada Slap, Jastrebarsko. (33-157, 190-281,372-406). Predavanja i nastavni materijali!  Dopunska literatura : Worden, W. (2005) Savjetovanje i terapija u tugovanju , Naklada Slap, Jastrebarsko. Hackney, H.L. (2012) Savjetovatelj-stručnjak . Naklada Slap, Jastrebarsko. Jukić V. , Pisk Z. (2008) Psihoterapija – škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas.  Medicinska naklada, Zagreb i Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb.