SOCIAL WORK IN EDUCATION:
Social Work in Education
Katedra za posebna područja socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Social Work in Education
Study: Social Work - 6. semester
Code: 37657
ECTS: 3.0
Course coordinators: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Exam dates:
  • 14. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Social Work in Education Social Work - 6. semester
3.0 37657
Lecturer in charge Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Fridays from 11:00 to 12:00 pm

Nazorova 51, room 5D
Literature
Baturina, D., Berc, G., + Majdak, M.; Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja; Revija za socijalnu politiku, 21(1) (2014)
Berc, G.; Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U:Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive. R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.); Grad Zagreb (2009), str. 29-42
Berc, G., + Buljevac, M.; Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti; Dijete i društvo 1 (2007), str. 25-48
Janković, J.; Školski socijalni rad; Napredak 1 (2002), str. 47-59
Janković, J.; Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica - izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2003), str. 57-121
Martinović, M.; Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada (1994), str. 43-57
Žganec, N.; Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?; Ljetopis sudijskog centra socijalnog rada 3 (1996), str. 125-132
Predavanja i nastavni materijali;
Bašić, J.; Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 31-45
Glasser, W.; Svaki učenik može uspjeti; Alinea (2001)
Ilišin.V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., + Potočnik, D.; Mladi u vremenu krize; IDIZ i Friedrich Ebert Stiftung (2013)
Janković, J.; Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije; Alinea (1996)
Janković, J., + Bašić, J.; Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2001)
Kranželić-Tavra, V., + Bašić, J.; Školski neuspjeh i napuštanje škole; Dijete i društvo 1 (2005), str. 15-28
Mijatović, A.; Sustav odgoja i obrazovanja, u: Osnove suvremene pedagogije; Hrvatski pedagoško-književni zbor (1999)
Puhovski, J; Rabotek-Šarić, Z.; Sakoman, S., + Brajša-Žganec, A; Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih; Društvena istraživanja 2-3 (2002), str. 239-260
Description
This course offers the knowledge about the role of social work profession in pre-school education (kindergartens) and educational system (schools).
The course is based on understanding the role of social workers in connecting pre-schools, schools, families and local communities in purpose to realise the best interests of children and youth during their growth.
Course description:
- School social work - definition and history - USA, Europe, Croatia
- School social workers - roles and functions
- Ethical principals of School social workers
- Social work in pre-school education
- Ecological perspective on School social work
- Social work in education - Assessment and counseling
- Social work in education - Case study
- Social work in education - Working with families
- Social work in education - Working with local communities
- Social work in education and bulling
- Social work in education and mediation
- School social work and crises interventions
- Social work in education in Croatia - perspectives and challenges
Exam dates
14. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply