DRAMA-PEDAGOGICAL PROCEDURES IN SOCIAL WORK:
Drama-Pedagogical Procedures in Social Work
Katedra za posebna područja socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Drama-Pedagogical Procedures in Social Work
Study: Social Work - 7. semester
Code: 62018
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Basic data
Drama-Pedagogical Procedures in Social Work Social Work - 7. semester
3.0 62018
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
Literature
Blažeka, S.; Dramski odgoj u radu s djecom i mladima. U J. Janković i A. Peko (ur.), Zajedno jači 2.; Proni centar za socijalno podučavanje (2002), str. 83-101
Blažeka Kokorić, S., Majdak, M., + Rumenović, M.; Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela; Kriminologija i socijalna integracija, 19(1) (2011), str. 99-110
Boal, A.; Igre za glumce i ne-glumce; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2009)
Gruić, I.; Prolaz u zamišljeni svijet:Procesna drama ili drama u nastajanju: priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima; Golden marketing (2002)
Janković, J., Blažeka, S., + Rambousek, M.; Dramske tehnike u prevenciji poremećaja u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih s posebnim potrebama; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 7 (2) (2000), str. 197-223
Krušić, V. (ur.); Ne raspravljaj, igraj! Priručnik forum-kazališta; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2007)
Scher, A., + Verrall, C.; 100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o. (2005)
Scher, A., + Verrall, C.; Novih100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o (2006)
Skripta iz predavanja;
Fileš, G. i sur.; Zamisli, doživi, izrazi!Dramske metode u nastavi hrvatskoj jezika; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2008)
Krušić, V.; Dramski odgoj - svjetski pokret; Umjetnost i dijete, 27(4/5/6) (1995)
Krušić, V.; Terapijske mogućnosti drame. U M. Prstačić (ur.), Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala: radovi s međunarodnog simpozija; Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju i Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 269-274
Lekić, K. i sur.; Igram se, a učim.Dramski postupci u razrednoj nastavi; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2007)
Neelands, J.; Structuring Drama Work: A handbook of available forms in theatre and drama; Cambridge University Press (1990)
Description
The course aims to introduced those students who are interested with the development of dramatic pedagogy and modern approaches in drama-pedagogical work with children and the youth, and with the possibility of using different drama-pedagogical procedures in social work. The students will also gain practical knowledge about the possibility of using certain techniques in the work with different groups of users, about the indications when and who with and in what way is it desirable to use an individual technique, the aims that can be achieved through such work and advantages and possible difficulties in their usage. The main purpose of the course is to develop skills of creative expression and critical analysis, increasing the level of sensitivity, awareness of students of the possibility of personal active action directed towards solving certain social problems through the application of drama-pedagogical procedures in social work profession (f.e. the problem of violence, social exclusion, gender perspective and similar issues).
Course description
- Concept of "dramatic education - educational drama"
- Historical development of modern drama-pedagogy world-wide.
- Drama work with children and the youth in Croatia.
- Drama games
- Drama exercises
- Drama improvisation.
- Process drama and various dramatic techniques.
- Forum-theatre.
- Play-back theatre.
- Using psycho-drama elements in casework and group work.
- Possibility of application of drama-pedagogical procedures with various groups of users in social work (advantages and possible difficulties)
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply