IZVEDBENI PLAN:
Uvod u psihologiju
Izvedbeni plan za akad. god. 2019./20. (zimski semestar)

NASTAVU IZVODI: doc. dr . sc. Ana Tokić Milaković,  doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke

MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: Dvorana 1, Nazorova 51

OBLICI NASTAVE: predavanja

NAČIN POLAGANJA ISPITA: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

TERMINI PREDAVANJA:

Grupa A: utorkom od 8.30 do 11.30

Grupa B: srijedom od 8.30 do 11.30

Grupa C (izv): u određenim terminima srijedom od 16.30 - 19.30 (Mala dvorana I - soba 55)

 

E-UČENJE: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Uvod u psihologiju" na mrežnoj stranici  https://loomen.carnet.hr/, a lozinku će dobiti na nastavi.

 

OKVIRNI IZVEDBENI PLAN:

REDOVITI STUDENTI

Tj.

Datum

Sadržaj

1.

A 01.10.2019.

B 02.10.2019.

Uvodni susret, upoznavanje s kolegijem, temama i načinom rada. Uvod u psihologiju.

2.

A 08.10.2019.

B 09.10.2019.

Biološke osnove doživljavanja i ponašanja, osjeti i percepcija.

3.

A 15.10.2019.

B 16.10.2019.

Učenje, pamćenje i inteligencija.

4.

A 22.10.2019.

B 23.10.2019.

Emocije i motivacija.

5.

A 29.10.2019.

B 30.10.2019

Uvod u psihologiju ličnosti.

6.

A 05.11.2019.

B 06.11.2019.

Psihički poremećaji.

 

7.

 

Jesenski izvanredni ispitni rok. Nema nastave.

8.

A 19.11.2019.

B 20.11.2019.

Prvi kolokvij (UT).

Uvod u razvojnu psihologiju (SRI).

9.

A 26.11.2019.

B 27.11.2019.

Prenatalni razvoj. Razvoj u dojenačkoj dobi i najranijem djetinjstvu.

10.

A 03.12.2019.

B 04.12.2019.

Rano djetinjstvo.

11.

A 10.12.2019.

B 11.12.2019.

Rani razvoj u različitim kulturama. Roditeljstvo. Projekcija filma „Babies“ uz vođenu diskusiju.

12.

A 17.12.2019.

B 18.12.2019.

Teškoće u razvoju. Srednje djetinjstvo.

13.

A 07.01.2020.

B 08.01.2020.

Adolescencija.

14.

A 14.01.2020.

B 15.01.2020.

Psihosocijalni aspekti igre.

15.

A 21.01.2020.

B 22.01.2020.

Kolokvij 2. (UT)

Završni susret, evaluacija, podjela potpisa. (SRI)

 

IZVANREDNI STUDENTI:

Tj.

Datum

Sadržaj (grupa C) 

1.

16.10.2019.

Biološke osnove doživljavanja i ponašanja, osjeti, percepcija, učenje, pamćenje i inteligencija

2.

06.11.2019.

Emocije i motivacija, psihologija ličnosti, psihički poremećaji

3.

18.12.2019.

Uvod u razvojnu psihologiju, prenatalni razvoj i dojenačka dob, rano i srednje djetinjstvo, adolescencija, roditeljstvo, psihosocijalni aspekti igre