OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihologija - seminar
Socijalna psihologija - seminar
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31839
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Osnovni podaci
Socijalna psihologija - seminar Socijalni rad - 4. semestar
5.0 31839
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju četvrkom od 10 do 12 

Nazorova 51, soba 2
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Srijedom od 10:00 do 11:00 sati.

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su (1.) produbljivanje i proširivanje znanja iz područja opće i razvojne psihologije stečenog u okviru predmeta "Socijalna psihologija" , (2.) samostalan rad na odabranoj temi iz nekog od užih tematskih cjelina iz područja kolegija "Uvod u psihologiju" uz stručno vodstvo nastavnika i (3.) rad na prezentacijskim vještinama i vještini rasprave u grupi.

Tematske cjeline:
Socijalizacijski procesi.
Socijalna percepcija i kognicija: Spoznaja socijalne okoline. Percepcija i procjenjivanje drugih. Stavovi. Utjecaj stavova socijalnih radnika na stručno djelovanje.
Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje. Prosocijalno ponašanje i altruizam.
Socijalna podrška. Bliski odnosi.
Unutargrupni procesi. Međugrupni procesi.
Korisnici socijalne skrbi kao objekti društvenih predrasuda.
Sukobi među grupama u zajednici i njihovo prevladavanje.
Ispitni rokovi