IZVEDBENI PLAN:
Socijalna psihologija - seminar
Izvedbeni plan za akad. god. 2019./20. (ljetni semestar)

Nastavu izvodi: dr.sc. Ana Tokić Milaković, doc.

                            dr.sc. Jelena Matić Bojić, vanjski sur.

 

 

Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, dvorana 3 (1. kat)

 

Oblici nastave: seminar

 

Termini nastave:

Grupa A: utorokom od 9-12

Grupa B: četvrtkom od 16-19

 

E-učenje: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Socijalna psihologija - seminar" na mrežnoj stranici  https://loomen.carnet.hr/, a lozinku će dobiti na nastavi.

 

IZVEDBENI PLAN:

 

Datum

Sadržaj seminara

Grupa A: 03.03.2020.

Grupa B: 05.03.2020.

Uvodni susret (seminarske obveze, dogovor o radu, predstavljanje tema). 

Prva zadaća.

Grupa A: 10.03.2020.

Grupa B: 12.03.2020.

Odabir tema i dogovaranje termina izlaganja. 

Predaja 1. zadaće na nastavi - povratna informacija na 1. zadaću. 

Druga zadaća (pretraživanje baza podataka i sažimanje znanstvenih radova).

Grupa A: 17.03.2020.

Grupa B: 19.03.2020.

Studentska izlaganja i moderirana rasprava (Socijalizacija i roditeljstvo).

Predaja 2. zadaće.

Grupa A: 24.03.2020.

Grupa B: 26.03.2020.

Studentska izlaganja (Socijalna kognicija, socijalna percepcija i atribucijske teorije; Stavovi, promjena stava).

Povratna informacija na 2. Zadaću.

Grupa A: 31.03.2020.

Grupa B: 02.04.2020.

Studentska izlaganja (Stereotipi, predrasude i diskriminacija).

Grupa A: 07.04.2020.

Grupa B: 09.04.2020.

Studentska izlaganja (Agresivno ponašanje).

 

Grupa A:14.04.2020. 

Grupa B:16.04.2020.

Studentska izlaganja (Prosocijalno ponašanje).

 

Grupa A: 21.04.2020.

Grupa B: 23.04.2020.

 

Proljetni izvanredni ispitni rok. Nema nastave. Rad na seminarskom radu.

Predaja prve verzije seminarskog rada putem  moodle sustava.

 

Grupa A: 28.04.2020.

Grupa B: 30.04.2020.

Studentska izlaganja (Bliski odnosi - međusobna privlačnost i ljubav).

Grupa A: 05.05.2020.

Grupa B: 07.05.2020.

Studentska izlaganja (Međuljudski sukobi i njihovo rješavanje te grupni procesi i konformizam).

Grupa A: 12.05.2020.

Grupa B: 14.05.2020.

Studentska izlaganja (Primijenjena socijalna psihologija).

Predaja konačne verzije seminarskog rada na nastavi i putem moodle sustava.

Grupa A  19.05.2020.

Grupa B: 21.05.2020.

 

 

Projekcija filma “12 gnjevnih ljudi” i moderirana rasprava.

 

Grupa A: 26.05.2020.

Grupa B: 28.05.2020.

Završni osvrt. Povratna informacija na seminarske radove. Studentska evaluacija.