EVALUACIJSKA ISTRAŽIVANJA PSIHOSOCIJALNOM RADU:
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 3. semestar
Šifra: 166848
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dean Ajduković
Osnovni podaci
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu Socijalni rad - 3. semestar
5.0 166848
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dean Ajduković
Literatura
Rossi, P.H., Lipsey, M.W., Freeman, H.E.; Evaluation. A systematic approach; Sage (2004)
Ajduković, D.; Development of evaluation indicators in psychosocial projects: balance between a creative challenge and research rigor; Intervention (2008), str. 29-38
Williams, R., Mikus Kos, A., Ajduković, D., van der Veer, G., Feldman, M.; Recommendations on evaluating community based psychosocial programmes; Intervention (2008), str. 12-21
Ajduković, M., Ajduković, D.; Model evaluacije i učinci projekta "Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 5-41
Fitz-Gibbon, C. T., Morris, L.L.; How to design a program evaluation; Sage (1991)
Henry, G.T.; Practical sampling; Sage (1990)
King, J.K., Morris, L.L., Fitz-Gibbon, C.T.; How to assess program implementation; Sage (1991)
Strauss, A., Corbin, J.; Basics of qualitative research; Sage (1991)
Opis predmeta
1. Upoznati svrhu i modele evaluacija u psihosocijalnom radu.
2. Naučiti odabrati model evaluacije.
3. Naučiti planirati i provesti evaluaciju psihosocijalnog programa.
4. Naučiti pisati evaluacijski izvještaj.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorski studenti će moći:

 1. Razlikovati vrste evaluacije ovisno o svrsi.
 2. Odabrati odgovarajući model evaluacije prema svrsi evaluacije.
 3. Izraditi nacrt evaluacijskog istraživanja u psihosocijalnom radu i planirati njegovu provedbu.
 4. Koristiti postupke kvantitativne i kvalitativne evaluacije.
 5. Napisati evaluacijski izvještaj.
 6. Kritički analizirati i usporediti evaluacijska istraživanja.
 7. Riješiti etička pitanja u vezi evaluacije u psihosocijalnom radu.
Praktične i generičke vještine:
 1. Izrada nacrta evaluacijskog istraživanja primjerenog svrsi i resursima.
 2. Vrednovanje nacrta i provedbe evaluacijskih istraživanja.
 3. Priprema i provedba evaluacije u psihosocijalnom radu.
 4. Izrada izvještaja o provedenom istraživanju.
 5. Rješavanje etičkih pitanja u primijenjenim istraživanjima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Vrednovanje rada i ishoda uključuje izradu grupnog zadatka (20%), izlaganje grupnog zadatka i odgovaranje na kritike (10%) i pisanu provjeru znanja esejskog tipa s pet zadataka (60%). Ukupni broj bodova iz ovih aktivnosti transformira se u standardne školske ocjene.

Obavijesti