Studijski centar socijalnog rada
Poslijediplomski specijalistički radovi

ALADROVIĆ Deklman, Alenka: Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika centra za socijalnu skrb A-9773 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

ALEBIĆ,  Josip: Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji na području grada Sinja

A - 8536 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

BABOSELAC-Marić, Marinela: Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika

A- 8762 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

BALŠIKIJEVSKA, Maja: Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adolescenata

A-8546 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

BOŽIĆ, Tončica: Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija

A- 9088  (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

BREBER, Marija: Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji

A- 8733 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

BUDA-Stranić, Ivana: Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade
A-8726 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)
 

BUNTAK, Tomislav: Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju 

A- 9598 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

CICAK,  Maca: Etička načela u superviziji                    

A-7932 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

CRNOJA Bartolić, Josipa: Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji

A- 9576

 

ČESI, Siniša: Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih radnika centara za socijalnu skrb

 A- 9301 (Supervizija u psihosocijalnom radu) 

 

ČIZMAR, Mirna: Kritička analiza uloge instrumenata pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj

A- 9046 (Socijalna politika)

 

ĆAKIĆ Kuhar, Sandra: Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika 

A- 9336 (Socijalna politika)

 

DOMINIKOVIĆ Šafranić, Sunčica: Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb 

A- 9354 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

DUČKIĆ, Anita: Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica

A- 8727 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

ERDELJA, Sergej - Augustin: Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara

A- 9333 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

FERLINDEŠ, Maja: Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom

A- 9335 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

FORKO, Davorka: Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata

A- 9045 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

GJORGIEVSKA, Marina: Povezanost i koraliteti roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada Skopja i Bitole

A-8493 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

GRGEC, Maja: Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije

A- 9532 (Supervizija u psihosocijalnom radu)        

 

HERCEG Babić, Tamara: Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima

A- 9142 (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

 

KLINČIĆ, Jelena: Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji

A- 9605 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

KLOBUČAR, Jelka: Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb

A-7985 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

KOLEGA, Maja: Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školksih psiholog(inj)a

A-8657 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

KOREN, Ivančica: Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi

A- 9571 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

KRZNAR BUZOV,  Ljiljana: Značaj supervizije u području rada s djecom, mladima i obitelji 

A- 9606 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

KUSTURIN, Snježana: Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada

A-8268 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

LAKLIJA, Maja: Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom

A- 8790 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

MATIĆ, Višnja: Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu

A-8269 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

MATUZOVIĆ, Elizabeta: Potreba za supervizijom u pastoralnom radu

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9373

 

MESIĆ, Margareta: Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji

A- 9087  (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

MILJENOVIĆ, Ana: Obilježja i perspektive rzvoja nerazvijenih lokalnih zajedncia u Republici Hrvatskoj

A- 8844 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

PETROVIĆ, Ivanka: Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka

A- 9569 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

PREPELIĆ Potočki, Željka: Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka

A- 9570 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

PUDIĆ, Maja: Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji

A- 9853 (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

RADAKOVIĆ, Dražen: Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo

A-9300 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

RICHTER, Milica: Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu

A-8353 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

ROGIĆ Šneperger, Ljiljana: Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave poslovima udomiteljstva

A- 9334 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

RUSAC, Silvija: Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe

A-8198 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

SARTA, Irena: Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštiti dostojanstva i ukidanju rodno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravosti spolova

A- 9575 (Socijalna politike)

 

SILADI, Petra: Depresija kao (psiho)socijalni rizik

A - 9801 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

SKELAC, Mirela: Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske

A- 8728 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

SMREKAR, Maja: Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi

A- 9772 (Obiteljska medijacija)

                                  

ŠPEHAR FIŠKUŠ, Katarina: Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu

A- 9604 (Socijalna politike)

 

TOMIĆ, Vedrana: Razine odgovornosti u supervizijksim odnosima

A-8309 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

TUĐA-DRUŽINEC, Ljerka: Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama

A-8199 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

TURUDIJA, Lidija: Duhovnost i mentalno zdravlje

A- 9533  (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

 

VRBAN, Ines: Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području grada Zagreba

A- 9055 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

 

VRBIĆ, Ljiljana: Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe                                           

A- 9141 (Supervizija u psihosocijalnom radu)  


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana