Studijski centar socijalnog rada
Poslijediplomski specijalistički radovi

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RADOVI

 

ALADROVIĆ Deklman, Alenka: Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika centra za socijalnu skrb (supervizija u psihosocijalnom radu)

A-9773

                                            

ALEBIĆ, Josip: Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji  na području grada Sinja (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8536

 

BABOSELAC – Marić, Marinela: Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika  (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8762

 

BALŠIKJEVSKA, Maja: Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adolescenata (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8546

BAŠIĆ, Estera: Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja   (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 10018

BOŽIĆ, Tončica: Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja  rukovodnih kompetencija (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9088

 

BREBER, Marija: Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji  (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8733

 

BUDA-Stranić, Ivana: Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8726

 

BUNTAK, Tomislav: Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju 

 (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9598

 

CICAK, Maca: Etička načela u superviziji   (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-7932

 

CRNOJA Bartolić, Josipa: Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji (specijalistički rad)

A- 9576

 

ČESI, Siniša: Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih radnika centara za socijalnu skrb (supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9301

ČIZMAR, Mirna: Kritička analiza uloge instrumenata pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj (socijalna politika)

A- 9046

 

ĆAKIĆ Kuhar, Sandra: Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika (socijalna politika)

A- 9336

DOMINIKOVIĆ Šafranić, Sunčica: Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb

(psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9354

 

DUČKIĆ, Anita: Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8727

ERDELJA, Sergej - Augustin: Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara

 (supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9333

 

FERLINDEŠ, Maja: Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9335

 

FORKO, Davorka: Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata (supervizija u psihosocijalnom radu)    

A- 9045

 

GJORGIEVSKA,  Marina: Povezanost i koraliteti roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada S   kopja i Bitole (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8493

 

GRGEC, Maja: Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije (supervizija u psihosocijalnom radu)    

A- 9532    

 

HERCEG Babić, Tamara: Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima (supervizija u psihosocijalnom  radu)                                             

A- 9142

 

KANĐERA, Valerija: Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji 

(obiteljska medijacija)

A- 10020

 

KLINČIĆ, Jelena: Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji (supervizija u psihosocijalnom radu)                                              

A- 9605

 

KLOBUČAR, Jelka: Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb  (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

                                                      A-7985

 

KOLEGA, Maja: Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psiholog(inj)a (supervizija u psihosocijalnom radu)     

                                           A- 8657

 

KOREN, Ivančica: Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi (supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9571

 

KRZNAR Buzov Ljiljana: Značaj supervizije u području rada s djecom, mladima i obitelji (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9606

 

KUSTURIN, Snježana: Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8268

 

LAKLIJA, Maja: Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom  (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 8790

 

MATANOV Kovač, Željka: Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja  (obiteljska medijacija)

A- 10017

MATIĆ, Višnja: Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu (supervizija u psihosocijalnom radu)                                              

A-8269

 

MATUZOVIĆ, Elizabeta: Potreba za supervizijom u pastoralnom radu

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9373

 

MENDEŠ, Daria: Integracija duhovnosti u savjetovanje i psihoterapiju

(psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-9990

 

MESIĆ, Margareta: Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

 

A- 9087

 

MILJENOVIĆ, Ana: Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8844

MRZLEČKI, Sanja: Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: primjer Poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije (obiteljska medijacija)

 

A-10002

ORAČ, Vesna: Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada (supervizija u psihosocijalnom radu) 

           A- 10125                                            

 

ORELJ, Sanja: Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak

(psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 10019

 

 

PATRČEVIĆ, Sonja: Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji  (obiteljska medijacija)

A-9776

 

 

 

PETROVIĆ, Ivanka: Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka

(supervizija u psihosocijalnom radu)    

 

POŽEGA, Jasenka: Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka (obiteljska medijacija)

A- 10206 

 

 

PREPELIĆ Potočki, Željka: Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9570

 

PROTULIPAC, Martina: Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija (obiteljska medijacija)

A-10212 

 

PUDIĆ, Maja: Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji

(psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9853

 

RADAKOVIĆ, Dražen: Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9300

RAPAIĆ, Irena: Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice (socijalna politika)

A- 10021

 

RICHTER, Milica: Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu  (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

 A-8353

 

 ROGIĆ Šneperger,  Ljiljana: Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave poslovima udomiteljstva  (supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9334

 

RUSAC, Silvija: Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe (supervizija u psihosocijalnom radu)                                                                                                            

A-8198

 

SARTA, Irena: Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštiti dostojanstva i ukidanju rodno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova (socijalna politika)

A- 9575

 

SKELAC, Mirela: Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 8728

 

 

SMREKAR, Maja: Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi (obiteljska medijacija)

 A-9772

                                             

ŠPEHAR Fiškuš, Katarina: Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu (socijalna politika)

A- 9604

TOMIĆ, Vedrana: Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima (supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8309

 

TUĐA-Družinec, Ljerka: Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8199

 

TURUDIJA, Lidija: Duhovnost i mentalno zdravlje (psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9533  

 

VRBAN, Ines: Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području grada Zagreb (supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9055

 

VRBIĆ, Ljiljana: Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9141


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana