Studijski centar socijalnog rada
Revija za socijalnu politiku
Revija za socijalnu politiku je časopis koji tematizira široki raspon pitanja socijalne politike. Stoga se u njemu objavljuju tekstovi o mirovinskim, zdravstvenim, obiteljskim, stambenim, obrazovnim politikama, pitanjima rada, nezaposlenosti, siromaštva, socijalne pomoći, te o svim drugim socijalnim problemima i aktualnim društvenim procesima. Uz izvorne radove u časopisu se redovito objavljuju i prevedeni tekstovi, različiti dokumenti, statistički podaci, informacije, prikazi, recenzije i osvrti. Časopis ima vlastitu mrežnu stranicu, gdje se uz ostale korisne informacije, nalaze potpuno dostupni svi tekstovi objavljeni u časopisu od početka izlaženja (1994. godine) do posljednjeg izašlog broja.

http://www.rsp.hr


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana