Studijski centar socijalnog rada
Ljetopis socijalnog rada

Ljetopis socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te obrazovanju u području socijalnog rada. Također, objavljuje tekstove iz svih područja primjene socijalnog rada te srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz izvorne radove u časopisu se objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, informacije, prikazi stručnih skupova, te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad. Svi brojevi časopisa od 2000. godine u slobodnom su pristupu sa cjelovitim tekstovima na portalu znanstvenih časopisa Hrčak http://hrcak.srce.hr/

Svojim  prvim brojem u 2014. Ljetopis započinje još jednu uspješnu fazu razvoja, ovaj puta u smjeru još bolje prisutnosti u e-okruženju. Časopis prelazi na elektronski sustav uređivanja (Open Journal System) na mrežnim stranicama izdavača http://ljsr.pravo.unizg.hr/

 Na sustavu će se redovito ažurirati informacije o časopisu, a uz aktualni broj biti će objavljena arhiva dosadašnjih izdanja Ljetopisa socijalnog rada. Istovremeno, Ljetopis socijalnog rada uvodi DOI oznaku za svaki članak (Digital Object Identifier) koja omogućuju trajnu identifikaciju i upravljanje digitalnim sadržajima

Adresa uredništva:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51
10000 Zagreb
tel.: 4895 800
fax:4821 206


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana