Studijski centar socijalnog rada
E-izvori: baze i časopisi. Poveznice na e-knjige u otvorenom pristupu (izbor)

Knjižnica Studijskog centra socijalnog rada organizira redovite edukacije studenta I godine usmjerene  stjecanju znanja i   vještina pretraživanja e-izvora, pod nazivom "Informacijska pismenost". Složenije edukacije organiziraju se i za polaznike poslijediplomskih studija u dogovoru sa voditeljima pojedinih studija. Prezentacije s edukacija postavljaju se nakon toga na mrežnu stranicu knjižnice. Ukoliko je potrebno, za dodatnu pomoć ili pojašnjenja obratite se na mail:

kradelj@pravo.hr

 

Elektrončke izvore, te poveznice na njih, pregledajte preko stranice Biblioteke Pravnog fakulteta:

http://www.pravo.unizg.hr/biblioteka

 

 

Naslove časopisa"u papiru"  koji su dio fonda knjižnice možete pretražiti unutar kataloga na mrežnim stranicama prema naslovu časopisa. Pretraživost članaka stranih časopisa na Webu i dostupnost unutar pojedinih baza provjerite na stranici 

http://www.pravo.unizg.hr/biblioteka

Dostupnost punog teksta za domaće časopise možete provjeriti na stranici: http://hrcak.srce.hr

Časopisi koji nisu u elektronskom obliku dostupni su za rad, posudbu ili djelomično kopiranje u knjižnici SCSR-a. Podatci o njima  pretraživi su na mrežnom katalogu knjižnice. 

 

Monografije koje su mrežno dostupne u otovrenom pristupu a sadrže radove profesora SCSR-a (izbor):

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/01%20family_support_layout_web.pdf 
 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana