OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Seminar iz teorije i metodologije socijalnog rada
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 70162
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Rimac
doc. dr. sc. Ana Opačić
doc. dr. sc. Jelena Ogresta
Izvođači: dr. sc. Lea Skokandić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 09. 09. 2020.
  • 23. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada Socijalni rad - 2. semestar
4.0 70162
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Rimac

Ponedjeljkom od 13 do 14 sati u uredu predstojnika (soba 1)

Nazorova 51, soba 14
doc. dr. sc. Ana Opačić

Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
doc. dr. sc. Jelena Ogresta

Četvrtak, 17:00  - 18:00

Nazorova 51, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Lea Skokandić (Seminar)

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00

Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Goran Milas; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; (2005), str. (object Object)
Mladen Knežević, Ana Miljenović, Vanja Branica; Teorija socijalnog rada; (2013), str. (object Object)
John W. Creswell; Research Design; SAGE Publications (2013), str. (object Object)
Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec, Goran Milas, Anja Podlesek, Zvonimir Galić; Petzova statistika; (2012), str. (object Object)
Ranjit Kumar; Research Methodology; SAGE (2014), str. (object Object)
Bridget Somekh, Cathy Lewin; Research Methods in the Social Sciences; SAGE (2004), str. (object Object)
Carla Willig; Introducing Qualitative Research in Psychology; McGraw-Hill Education (UK) (2013), str. (object Object)
Opis predmeta
Cilj kolegija je konsolidacija znanja i vještina iz područja suvremenih teorijskih pristupa u socijalnom radu i metodologije društvenih istraživanja s ciljem podizanja kvalitete diplomskog rada. Po završetku kolegija, studenti bi trebali biti osposobljeni za izradu nacrta diplomskog rada. Na kolegiju se studenti osposobljavaju za odabir znanstveno relevantne teme, samostalnu konceptualizaciju nacrta i strukturiranje procesa izrade diplomskog rada. Tijekom pohađanja kolegija studenti će imati mogućnost produbiti znanja o načinima i pristupima znanstvenom istraživačkom procesu, kroz integraciju teorijskih koncepata i istraživačkih pristupa u području društvenih znanosti. Konceptualno i operacionalno određenje nacrta diplomskih radova pratiti će analiza i refleksija o dilemama koje se pojavljuju tijekom procesa osmišljavanja i/ili izrade diplomskog rada.

Izvedba kolegija se sastoji od tematski varijabilnih kraćih nastavnih jedinica (jedan sat) i diskusija u malim grupama o prijepornim točkama pojedinih tema. Pri tome dio tema slijedi opću logiku strukturiranja diplomskog rada, dok je dio usmjeren na specifične tematske jedinice prisutne u teorijskim/preglednim radovima, te kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima.
Ispitni rokovi
09. 09. 2020.
23. 09. 2020.